Deltakere i Sammenheng mellom struktur- prosess- og endepunktsindikatorer i helsetjenesten

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Geir Bukholm
Jan Frich Professor +47 22850524 +47 48057813 (mob) jan.frich@medisin.uio.no Ledelse, Helsetjenester, Utdanning, Nevrologiske sykdommer

Andre deltakere