Jernmangel og anemi i svangerskap og barseltid i en multi-etnisk befolkning

I dette prosjektet vil vi kartlegge forekomst av jernmangel og anemi i svangerskap og barseltid i en multi-etnisk befolkning, og hvordan dette påvirker ulike helseutfall hos barna.

babyer

Illustrasjonsfoto: colourbox

Mål

Å kartlegge jernmangel, ved ulike jernmarkører, tidlig i svangerskapet og tre måneder etter fødsel, og helseutfall hos barn født av gravide med jernmangel i ulike etniske grupper

Resultater

Vi har planlagt tre artikler som vil omhandle forekomst av og prediktorer for jernmangel, anemi og jernmangelanemi ved starten av svangerskapet og postpartum, samt å se på helseutfall hos barn av gravide med jernmangel og anemi i ulike etniske grupper.

Bakgrunn

Jernmangel er den vanligste mangeltilstand i både lav-, middel- og høyinntektsland. Utbredelsen av jernmangelanemi har sunket i Norge og andre høyinntekts land, mens forekomsten av jernmangel er fortsatt høy. Behovet for jern øker gradvis gjennom svangerskapet for å møte den gravides økte hematopoese og fosterets utvikling - og særlig dens kognitive utvikling. Jernmangel i svangerskapet er assosiert med nedsatt arbeidskapasitet, nedsatt motorisk og mental utvikling hos spedbarn, barn og ungdom. I tillegg har jernmangel blitt assosiert med lav fødselsvekt og prematur fødsel.

På verdensbasis er jernmangel den hyppigst forekommende mangeltilstanden og den vanligste årsaken til anemi. Svangerskapsomsorgen er ikke tilpasset etniske minoriteters helseproblemer og behov. Aktuelle data for Stork Groruddalen prosjektet ble samlet inn ved helsestasjonene i bydelene Bjerke, Stovner og Grorud i perioden mai 2008 til mai 2010, og vil bidra til å videreutvikle en kultursensitiv svangerskaps- og barselomsorg i primærhelsetjenesten.

Finansiering

  • Allmennmedisinsk forskningsfond

Start - slutt

2014 - 2020

Publisert 3. okt. 2014 13:37 - Sist endret 27. aug. 2020 09:37