Barns helse og vekst de første 4-5 leveår i en multi-etnisk befolkning (avsluttet)

I dette prosjektet undersøker vi sammenhengen mellom vekst hos barn de første 4-5 leveår og forhold hos mor og i svangerskapet. Vi ser spesielt på utvikling av overvekt, effekten av svangerskapsdiabetes og eventuelle etniske forskjeller.

Mål

Målet for prosjektet er å øke kunnskap om hvilke faktorer tidlig i livet som påvirker vekst og utvikling av overvekt og fedme hos barn. Dette er kunnskap som helsepersonell trenger for å gi målrettet informasjon på helsestasjonen for å hjelpe barn og deres foreldre slik at barnet kan unngå overvekt og fedme. Vi vil:

  • Kartlegge forekomst av under- og overvekt ved 4-5 års alder og se på sammenheng med mors helse, svangerskap og etnisitet.
  • Kartlegge sammenhengen mellom svangerskapsdiabetes hos mor og barnets vekst de første 4-5 leveår

Resultater

  • En kvalitativ artikkel fra et annet materiale er publisert.
  • En artikkel om forekomst av over- og undervekt ved 4-5 års alder er innsendt
  • En artikkel som omhandler sammenhengen mellom svangerskapsdiabetes og vekst etter fødsel er under utarbeiding.

Bakgrunn

Overvekt, fedme og type 2 diabetes øker over hele verden. Økningen av overvekt hos barn og unge er særlig bekymringsfullt etter som mange drar problemet med seg inn i voksen alder. Fedme er vanskelig å behandle, og tilstanden har mange følgesykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdom, og muskel- og skjelettplager. Utviklingen av overvekt starter tidlig, og har sammenheng med mors helse før svangerskapet, forhold i svangerskapet, fødselsvekt og vekst de første leveår.

Blant annet fedme og høyt blodsukkernivå hos mor kan påvirke fosterets vekst både før og etter fødsel, og utvikling av overvekt/fedme senere i livet.  Mye tyder derimot i dag på at ikke bare fedme, målt som en høy vekt i forhold til høyden, men også det å være født liten og tynn (med mindre muskelvev og indre organer), men relativt mye kroppsfett, kan gi en økt sårbarhet for å utvikle type 2 diabetes som voksen, spesielt hvis man senere i livet også opplever en vektoppgang. På verdensbasis er det vist etniske forskjeller i forekomst av undervekt, overvekt og fedme hos barn og voksne, men vi vet lite om hvordan dette er i en norsk befolkning. Noe kan skyldes genetiske forskjeller, men miljøet i fosterlivet kan også endre genenes uttrykk/aktivitet (epigenetikk), og øke barnets sårbarhet for å utvikle overvekt og diabetes og andre sykdommer senere i livet. Dette prosjektet er godt egnet til å se på etniske forskjeller i og med at 59 % av de gravide hadde etnisk minoritetsbakgrunn. God helse hos dagens kvinner er med på å skape et gunstig miljø for barna helt fra før unnfangelsen. Optimale vekstforhold tidlig i livet er derfor viktig i et langsiktig folkehelseperspektiv.

Finansiering

  • Allmennmedisinsk forskningsfond

Samarbeid

Prosjektet er en del av STORK-Groruddalen studien. Hovedstudien utgikk primært fra Oslo Diabetesforskningssenter, klinikk for klinisk medisin, UiO, men er nå forankret ved Institutt for Helse og samfunn. Prosjektleder er professor Anne Karen Jenum. Prof Kåre Birkeland er leder for biobanken, og barnelege og forsker Line Sletner har hovedansvar for dataene om barna. 

Start -slutt

2014 - 2021

Publisert 19. feb. 2018 11:40 - Sist endret 23. aug. 2022 09:48

Kontakt

Prosjektleder Line Sletner

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere