Svangerskaps- og barseldepresjon i et multietnisk samfunn (avsluttet)

I dette prosjektet undersøker vi forekomsten av og hvilke faktorer som er forbundet med depresjon i svangerskapet og i barseltiden i en multi-etnisk populasjon.

Illustrasjonsbilde: colourbox

Om prosjektet

Prosjektet er en del av Stork-Groruddalen studien, og baserer seg på allerede innsamlet materiale om en problemstilling som er klinisk relevant for allmennpraksis.

Mål

Overordnede mål er å optimalisere svangerskaps- og barselomsorgen i primærhelsetjenesten for alle etniske grupper, og å forebygge samspillsproblemer mellom mor og barn og samlivsproblemer som skyldes uoppdaget og ubehandlet barseldepresjon

  • kartlegge forekomst av og risikofaktorer for depresjon i svangerskap og i barseltiden, og om fysisk aktivitet i svangerskapet er forbundet med mindre depressive symptomer etter fødsel

Resultater

En artikkel om svangerskapsdepresjon er publisert, to til er innsendt.  Den publiserte artikkelen viser at forekomsten av depresjon i svangerskapet var omtrent dobbel så høy blant etniske minoritetskvinner sammenlignet med kvinner fra Vest Europeiske land (i hovedsak Norge) i siste del av svangerskapet.  Kvinner fra Midt Østen og Sør Asia hadde større risiko for å bli deprimerte sammenlignet med andre etniske minoriteter. Dårlig subjektiv helse før graviditeten, depresjon tidligere i livet, belastende/negative livshendelser, lavt nivå av integrering og lav sosioøkonomisk status var andre risikofaktorer.

Bakgrunn

Psykiske lidelser utvikles i et komplekst samspill mellom genetiske, biologiske og miljømessige faktorer. Angst og depresjon er de mest utbredte psykiske lidelsene og disse behandles i hovedsak av fastleger. Flere studier viser at etniske minoriteter har økt forekomst av psykiske lidelser.

Sped- og småbarns tidlige erfaringer har stor betydning for barnas utvikling. Depresjoner i svangerskap/ barseltiden rammer ikke bare kvinnen selv, men kan være uheldig for spedbarnets utviklingsløp. Det er derfor viktig at dette oppdages så tidlig som mulig, slik at mor får hjelp og støtte.

Omtrent 10-15 % blir rammet av depresjon i svangerskap eller barseltiden. Temaet er svært aktuelt for fastleger som er i en unik posisjon til å forebygge, oppdage og behandle psykiske lidelser.

Samarbeid

Hovedstudien utgikk primært fra Oslo Diabetesforskningssenter, klinikk for klinisk medisin, UiO, men er nå forankret ved Institutt for Helse og samfunn. Prosjektleder er professor Anne Karen Jenum.

Finansiering

  • Allmennmedisinsk forskningsfond

Start - slutt

2011 - pågående

 

 

Utvalgte publikasjoner

Shakeel, Nilam; Richardsen, Kåre Rønn; Martinsen, Egil Wilhelm; Eberhard-Gran, Malin; Slinning, Kari & Jenum, Anne Karen (2018). Physical activity in pregnancy and postpartum depressive symptoms in a multiethnic cohort. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  236, s 93- 100 . doi: 10.1016/j.jad.2018.04.081

Shakeel, Nilam; Sletner, Line; Falk, Ragnhild Sørum; Slinning, Kari; Martinsen, Egil Wilhelm; Jenum, Anne Karen & Eberhard-Gran, Malin (2018). Prevalence of postpartum depressive symptoms in a multiethnic population and the role of ethnicity and integration. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  241, s 49- 58 . doi: 10.1016/j.jad.2018.07.056

Shakeel, Nilam; Eberhard-Gran, Malin; Sletner, Line; Slinning, Kari; Martinsen, Egil Wilhelm; Holme, Ingar Morten K & Jenum, Anne Karen (2015). A prospective cohort study of depression in pregnancy, prevalence and risk factors in a multi-ethnic population . BMC Pregnancy and Childbirth.  ISSN 1471-2393.  15(5) . doi: 10.1186/s12884-014-0420-0 Fulltekst i vitenarkiv

Publisert 6. sep. 2011 10:48 - Sist endret 8. juli 2019 11:33

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere