Epigenetikk, overvekt og svangerskapsdiabetes

Hvis genene våre er kroppens eget oppskriftshefte, kan epigenetikk beskrives som at noen har sensurert deler av oppskriften. Hvis for eksempel hårfargeoppskriften er sensurert, kan håret bli grått. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan epigenetiske forandringer henger sammen med overvekt og svangerskapsdiabetes.

Om prosjektet

Vi vil øke kunnskapen om epigenetiske forandringer i mors hvite blodceller og sammenhengen med svangerskapsdiabetes, blodsukker, pregravid overvekt, vektøkning i svangerskapet, mors folat og B12 status i blodet.

Mål

  1. Undersøke sammenhengen mellom 850 000 epigenetiske forandringer (DNA-metylering i mors hvite blodceller) og
    1. Svangerskapsdiabetes, mors blodsukker og insulinnivåer
    2. Pregravid overvekt, leptin og løselig leptinreseptor, og vektøkning i svangerskapet
    3. Mors B12 og folatstatus

Resultater

DNA-metylering analyseres av våre samarbeidspartnere ved Lund University Diabetes Centre, ved bruk av Infinium MethylationEPIC fra Illumina, i løpet av første kvartal 2018.

Bakgrunn

Epigenetikk har stor interesse i forskningsverdenen for tiden, spesielt fordi genetikk og miljøpåvirkning i stor grad ser ut til å virke sammen for å øke risikoen for visse sykdommer. På denne måten kan genene og hva du spiser, hvor fysisk aktiv du er og en rekke andre faktorer sammen påvirke kroppen til for eksempel å utvikle en sykdom.

Det er foreløpig gjort få studier på sammenhengen mellom DNA-metylering og svangerskapsdiabetes. Noen studier har vist at DNA-metylering av visse gener er forskjellig hos de som får svangerskapsdiabetes sammenliknet med de som ikke får det. Studieresultatene spriker og mange studier har svært få deltakere. Vår studie vil være en av de største til nå og er spesielt godt egnet fordi vi i tillegg til svangerskapsdiagnose har blodsukkerverdier, pregravid BMI og vektøkning i svangerskapet, mors folat og B12 status og en rekke andre interessante mål som kan påvirke risiko for svangerskapsdiabetes. Denne kunnskapen vil kunne hjelpe oss med å forstå mekanismene bak svangerskapsdiabetes, som igjen kan muliggjøre effektiv forebygging og behandling.

Prosjektet vil øke forståelsen for hvordan mors folat og B12 status kan virke via epigenetiske mekanismer i utvikling av svangerskapsdiabetes. Kunnskapen fra prosjektet kan benyttes til å skreddersy en helsefremmende  livsstil og muligens farmakologiske intervensjoner for å forebygge overvekt, fedme og diabetes.

Finansiering

Lønn til én postdoktor, Christine Sommer, og en doktorgradsstipendiat, Gunn-Helen Moen, er finansiert av Helse Sør-Øst. Epigenetikk-analysene er finansiert av blant annet Oslo diabetes forskningssenter og Diabetesforbundet.

Samarbeid

Leif Groop og Rashmi Prasad, Lund University Diabetes Centre.

Ragnhild Eskeland, IBV, UiO (biveileder for masterstudent i molekylærbiologi)

Start - slutt

2016 - pågående

Utvalgte publikasjoner

  1. Moen GH, Sommer C, Prasad RB, Sletner L, Groop L, Qvigstad E, Birkeland KI. MECHANISMS IN ENDOCRINOLOGY: Epigenetic modifications and gestational diabetes: a systematic review of published literature. Eur J Endocrinol. 2017 May;176(5):R247-R267. doi: 10.1530/EJE-16-1017. Epub 2017 Feb 23. Review. PubMed PMID: 28232369.
Publisert 19. feb. 2018 12:17

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere