Store etniske helseforskjeller blant kvinner etter fødsel (avsluttet)

Prosjektet gir ny kunnskap om etniske forskjeller i risikofaktorer for type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer blant kvinner 14 uker etter fødsel, og endringer fra tidlig i svangerskapet i; vektøkning i svangerskapet, vektretensjon etter fødsel, blodtrykksendringer fra tidlig i svangerskapet til etter fødsel og langtidsblodsukker (HbA1c) etter fødsel.

Resultater

I doktorgradsprosjektet viste vi at kvinner fra Øst-Europa og Midt-Østen hadde høyere gjennomsnittlig vektøkning i svangerskapet sammenlignet med kvinner fra Vest-Europa, og at kvinner fra Sør-Asia, Midt-Østen og Afrika hadde en høyere vektretensjon etter fødselen enn vest- europeiske kvinner når vi sammenlignet med vekt før graviditeten. De fleste etniske minoritetsgrupper, med unntak av kvinner fra Øs- Europa, hadde et lavere blodtrykk tidlig i svangerskapet enn vest-europeiske kvinner, men en høyere blodtrykksstigning gjennom svangerskapet og etter fødsel. Dette funnet kan tyde på at svangerskapet har en mer ugunstig effekt på blodtrykket fra tidlig i svangerskapet til etter fødsel hos etniske minoriteter. En større andel av kvinnene i de etniske minoritetsgruppene hadde også forhøyet HbA1c etter fødselen sammenlignet med vestlige kvinner. Mange, men langt fra alle med forhøyet HbA1c etter fødselen hadde hatt svangerskapsdiabetes.

Det kan se ut som om svangerskapet har en mer ugunstig effekt på risikofaktorer for type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer blant etniske minoriteter. Økt kunnskap om ulike livsstilsfaktorer etter fødsel er derfor viktig for å kunne forebygge slike sykdommer senere i livet.

Forebygging av høy vektøkning i svangerskapet kan redusere risikoen for høy vektretensjon og forhøyet blodtrykk etter fødsel, samtidig som det kan redusere risikoen for at kvinnen går inn i neste svangerskap med en høyere vekt. Aktuelle tiltak kan være kultur-sensitiv informasjon om hvordan kvinner kan komme tilbake til samme vekt som før svangerskapet eller om hvordan de kan beholde en sunn vekt før et eventuelt neste svangerskap.

Bakgrunn

Svangerskapet kan sees på som en naturlig stresstest for kvinnens fremtidige risiko for type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer. Flere unge kvinner er i dag overvektige, noe som øker risikoen for disse sykdommene. Under svangerskapet har kvinner høyere risiko for å utvikle overvekt. Kunnskap om forskjeller i vektøkning i svangerskapet og vekt etter fødsel i ulike etniske grupper er hovedsakelig basert på amerikanske undersøkelser og kan derfor ikke overføres til Europa fordi befolkningssammensetningen og levevaner er forskjellige mellom disse kontinentene. Det er også relativt lite kunnskap om blodtrykk i svangerskapet og etter fødsel i ulike etniske grupper.

Kvinner med tidligere svangerskapsdiabetes har en syv ganger økt risiko for å utvikle type 2 diabetes i fremtiden. Nye norske og flere internasjonale retningslinjer anbefaler at alle kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes bør få målt «langtidsblodsukker» (HbA1c) etter fødselen.

Finansiering

Stipendiatprosjektet ble finansiert av Helse Sør-Øst via kvinnehelsesenteret.

Samarbeid

Prosjektet er en del av STORK-Groruddalen studien. Hovedstudien utgikk primært fra Oslo Diabetesforskningssenter, klinikk for klinisk medisin, UiO, men er nå forankret ved Institutt for Helse og samfunn. Prosjektleder er professor Anne Karen Jenum. Prof Kåre Birkeland er leder for biobanken, og barnelege og forsker Line Sletner har hovedansvar for dataene om barna

Start - slutt

Christin W Waages PhD-prosjekt: 02.01.2013 – 31.03.2017                                                     

Avhandlingens tittel: “The postpartum period. A window of opportunity to reduce ethnic differences in women's Health.” Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo 2017.

Utvalgte publikasjoner

  1. Kinnunen, T. I., Waage, C. W., Sommer, C., Sletner, L., Raitanen, J., & Jenum, A. K. (2016). Ethnic differences in gestational weight gain: a population-based cohort study in Norway. Maternal and child health journal20(7), 1485-1496. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26979613
  2. Waage, C. W., Falk, R. S., Sommer, C., Mørkrid, K., Richardsen, K. R., Baerug, A., ... & Jenum, A. K. (2016). Ethnic differences in postpartum weight retention: a Norwegian cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology123(5), 699-708. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1471-0528.13321/full
  3. Waage, C. W., Mdala, I., Jenum, A. K., Michelsen, T. M., Birkeland, K. I., & Sletner, L. (2016). Ethnic differences in blood pressure from early pregnancy to postpartum: a Norwegian cohort study. Journal of hypertension34(6), 1151-1159. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27088633
  4. Waage, C., Jenum, A. K., Mdala, I., Berg, J. P., Richardsen, K., & Birkeland, K. (2017). Associations between gestational diabetes mellitus and elevated HbA1c early postpartum in a multi-ethnic population. Primary care diabetes11(2), 132-139. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27771271

Øvrige publikasjoner

  1. Mørkrid, K., Jenum, A. K., Sletner, L., Vårdal, M. H., Waage, C. W., Nakstad, B., ... & Birkeland, K. I. (2012). Failure to increase insulin secretory capacity during pregnancy-induced insulin resistance is associated with ethnicity and gestational diabetes. European journal of endocrinology167(4), 579-588. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22889687
  2. Sommer, C., Jenum, A. K., Waage, C. W., Mørkrid, K., Sletner, L., & Birkeland, K. I. (2015). Ethnic differences in BMI, subcutaneous fat, and serum leptin levels during and after pregnancy and risk of gestational diabetes. European journal of endocrinology172(6), 649-656. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25740849
Publisert 19. feb. 2018 11:26

Kontakt

Prosjektleder Anne Karen Jenum

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere