Mors genetikk og svangerskapsdiabetes

Genene våre omtales ofte som kroppens eget oppskriftshefte, og i dette prosjektet skal vi undersøke nærmere om kvinnene som fikk svangerskapsdiabetes har en litt annen genetisk «oppskrift» enn kvinnene som ikke fikk svangerskapsdiabetes.

Om prosjektet

Til nå er genetikken ved diabetes type 2 mye studert, men man vet svært lite om genetikken ved svangerskapsdiabetes. I dette prosjektet vil vi få vite mer om genetiske risikofaktorer for svangerskapsdiabetes, ved undersøkelser av om risikogener for overvekt, blodsukkerverdier og diabetes type 2 har en sammenheng med svangerskapsdiabetes. Vi vil også søke etter nye gener i samarbeid med forskere fra andre land. På denne måten får vi mer kunnskap om hvorfor noen får svangerskapsdiabetes, som kanskje kan hjelpe oss med å forebygge eller behandle tilstanden.

Mål

  1. Bekrefte funnene til våre samarbeidspartnere ved Lund University Diabetes Centre som undersøker sammenhengen mellom kjente risikogener for diabetes type 2 og svangerskapsdiabetes hos europeiske og sørasiatiske kvinner
  2. Undersøke om vi kan finne nye gener som gir økt eller redusert risiko for svangerskapsdiabetes hos europeiske og sørasiatiske kvinner—såkalt genome-wide association study—i samarbeid med våre samarbeidspartnere ved Lund University Diabetes Centre
  3. Undersøke om vi kan finne nye gener som gir økt eller redusert risiko for svangerskapsdiabetes—såkalt genome-wide association study—i samarbeid med mange andre forskere og deres studier i Genetics of Diabetes in Pregnancy (GenDIP) konsortiet
  4. Undersøke sammenhengen mellom mors genetikk og svangerskapsvarighet og for tidlig fødsel.

Resultater

  • Mål 1) Vi har foreløpig bidratt med resultater for å bekrefte funnene til våre samarbeidspartnere ved Lund University Diabetes Centre, manuskriptet er sendt inn til et tidsskrift
  • Mål 2) Vi har levert resultater til våre samarbeidspartnere og jobber med å skrive manuskriptet
  • Mål 3) Vi har foreløpig levert våre resultater til konsortiet og venter på at resultatene fra konsortiet samlet skal bli publisert i løpet av 2018. Genome-wide association studier krever veldig store antall for å få gode resultater og våre resultater alene er derfor vanskelige å tolke, selv om vi finner noen potensielt interessante gener.
  • Mål 4) Dette prosjektet er foreløpig i planleggingsfasen.

Bakgrunn

Diabetes øker over hele verden, og mange etniske grupper har høyere forekomst av diabetes enn europeere. Blodsukkeret endres normalt gjennom svangerskapet, men noen ganger stiger blodsukkeret hos mor mer enn normalt, og da kalles det svangerskapsdiabetes. Vanligvis normaliseres blodsukkeret etter fødselen, men kvinner som utvikler svangerskapsdiabetes har større risiko for å få diabetes senere i livet.

Svangerskapsdiabetes kan føre til økt fødselsvekt og fødselskomplikasjoner hos barnet dersom tilstanden ikke oppdages. Risikoen for å utvikle diabetes og andre sykdommer senere i livet for barnet ser også ut til å være noe større.

Det er for tiden stor interesse for genetikk og svangerskapsdiabetes, selv om det foreløpig finnes lite forskning på dette. Sammen med andre studier kan våre resultater øke forståelsen for hvorfor noen får svangerskapsdiabetes, som kanskje kan hjelpe oss med å forebygge eller behandle sykdommen.

Finansiering

Lønn til én doktorgradsstipendiat, Gunn-Helen Moen, er finansiert av Helse Sør-Øst.

Samarbeid

Leif Groop og Rashmi Prasad, Lund University Diabetes Centre.

Start - slutt

2015 - pågående

 

 

Publisert 19. feb. 2018 12:30 - Sist endret 19. feb. 2018 12:30