Gravide kvinners kroppssammensetning – konsekvenser for mor og barn (avsluttet)

Prosjektet har gitt oss økt kunnskap om utviklingen av fedme og svangerskapsdiabetes hos mor og barn, og om etnisitet påvirker sammenhengen.

Om prosjektet

Vi undersøkte sammenhengen mellom gravide kvinners kroppssammensetning (fettprosent og lignende), hormoner som produseres i mors fettvev (leptin) og svangerskapsdiabetes, og om etnisitet påvirker sammenhengen, samt hvordan disse faktorene påvirket de nyfødte barnas fettmasse. Prosjektet har vist at vektøkning i svangerskapet påvirker risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes, senere overvekt og risiko for at barna er store ved fødsel, noe som kan gi økt risiko for vanskelige fødsler.

Mål

  1. Undersøke gravides kroppssammensetning og vektøkning i svangerskapet i forhold til svangerskapsdiabetes i en multietnisk populasjonsbasert studie av gravide kvinner
  2. Undersøke hvordan mors kroppssammensetning og fettvevshormonet leptin endrer seg gjennom og etter svangerskapet, om leptin kan være et bedre mål for fedme på tvers av etniske grupper, og leptinets assosiasjon med svangerskapsdiabetes
  3. Undersøke sammenhengen mellom gravides kroppssammensetning, blodglukose og blodpipider og de nyfødte barnas kroppssammensetning i ulike etniske grupper

Bakgrunn

I lys av den globale fedmeepidemien er det stort behov for kunnskap om hvordan sosiale, samfunnsmessige og kulturelle faktorer, kosthold og fysisk aktivitet påvirker den enkeltes kroppssammensetning. Sammenhengen mellom kroppsmasseindeks (KMI) og faktisk fettmasse ser ut til å variere med etnisitet. Noen etniske grupper tåler mindre grad av vektøkning før de får type 2 diabetes. Dette innebærer at KMI kan være et mindre egnet mål på sykdomsrisiko hos noen etniske grupper, særlig fra Asia.

Nivåer av hormoner og andre stoffer produsert i mors fettvev er assosiert med blant annet svangerskapsdiabetes og type 2 diabetes, men påvirker også fosterets vekst og fettmasse og dermed fremtidig risiko for overvekt og diabetes, antakelig ved å påvirke hvilke gener som er aktive (epigenetisk programmering).  Vi vet lite om hvordan disse forholdene varierer med etnisitet.

Samarbeid

Hovedstudien utgikk primært fra Oslo Diabetesforskningssenter, klinikk for klinisk medisin, UiO, og ledes av professor Kåre Birkeland og professor Anne Karen Jenum.  I dette delprosjektet inngår også et nært samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (Annhild Mosdøl, medveileder) og andre nasjonale og internasjonale partnere.

Finansiering

  •  Helse Sør-Øst

Start - slutt

1.2.2012. PhD-prosjektet avsluttet med disputas 20. november 2015.

Avhandlingens tittel: "Maternal adiposity: Associations with gestational diabetes and neonatal fat in a multi-ethnic population"

Publikasjoner

Publikasjoner i avhandlingen

  • Sommer C, Sletner L, Mørkrid K, Jenum AK, Birkeland KI. Effects of early pregnancy BMI, mid-gestational weight gain, glucose and lipid levels in pregnancy on offspring's birth weight and subcutaneous fat: a population-based cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. 2015 Apr 3;15:84. doi:10.1186/s12884-015-0512-5. PubMed PMID: 25879215; PubMed Central PMCID: PMC4424559.
  • Sommer C, Jenum AK, Waage CW, Mørkrid K, Sletner L, Birkeland KI. Ethnic differences in BMI, subcutaneous fat, and serum leptin levels during and after pregnancy and risk of gestational diabetes. Eur J Endocrinol. 2015 Jun;172(6):649-56. doi: 10.1530/EJE-15-0060. Epub 2015 Mar 4. PubMed PMID: 25740849.
  • Sommer C, Mørkrid K, Jenum AK, Sletner L, Mosdøl A, Birkeland KI. Weight gain, total fat gain and regional fat gain during pregnancy and the association with gestational diabetes: a population-based cohort study. Int J Obes (Lond). 2014 Jan;38(1):76-81. doi: 10.1038/ijo.2013.185. Epub 2013 Sep 20. PubMed PMID: 24051503.

Publikasjoner utenom avhandlingen

  • Jenum AK, Sommer C, Sletner L, Mørkrid K, Bærug A, Mosdøl A. Adiposity and hyperglycaemia in pregnancy and related health outcomes in European ethnic minorities of Asian and African origin: a review. Food Nutr Res. 2013;57. doi: 10.3402/fnr.v57i0.18889. Epub 2013 Feb 28. PMID: 23467680
  • Sommer C, Sletner L, Jenum AK, Mørkrid K, Andersen LF, Birkeland KI, Mosdøl A. Ethnic differences in maternal dietary patterns are largely explained by socio-economic score and integration score: a population-based study. Food Nutr Res. 2013 Jul 8;57. doi: 10.3402/fnr.v57i0.21164. Print 2013. PMID: 23843779
Publisert 27. feb. 2012 16:21 - Sist endret 19. feb. 2018 11:46

Kontakt

Prosjektleder Kåre Birkeland