Stoffskiftesykdom og jodmangel hos gravide i en multietnisk populasjon i Oslo

Vi har i Norge i dag ikke oversikt over omfanget av stoffskiftesykdommer før, under og etter graviditeten hos etniske minoritetskvinner, og om det er forskjeller innenfor disse gruppene. I tillegg mangler vi data på jodstatus hos gravide.

Om prosjektet

Engelsk prosjekttittel: “Thyroid disorders and iodine deficiency during and after pregnancy in a multiethnic population in Oslo”

Thyroideahormonene regulerer vekst og utvikling av sentralnervesystemet. Uttalt maternell hypothyreose før og under svangerskapet vil kunne gi vekstretardasjon og kognitiv svikt hos barn. Jod inngår i syntesen av thyroideahormon og en mangel vil føre til økt utskillelse av thyroideahormon og kan resultere i struma og hypothyreose. 30 % av verdens befolkning er anslått til å ha en jodmangel.  Både jodmangel og thyroidealidelser kan påvirke mors og barnets helse under og etter graviditeten. Det er derfor viktig å iverksette tidlig intervensjon og behandling for å unngå negative helseutfall.

Mål

  1. Kartlegge prevalens og kofaktorer for stoffskiftesykdom i tidlig svangerskap
  2. Kartlegge postpartum thyroiditter hos kvinner i studien
  3. Kartlegge jodmangel hos disse kvinnene både før og etter svangerskapet.

Finansiering

  • Internt UiO

Start og slutt

Høsten 2015 - 2020

Publisert 18. feb. 2016 14:44 - Sist endret 23. aug. 2019 14:10