Svangerskapsdiabetes - forekomst og risikofaktorer (avsluttet)

Den reelle forekomsten av svangerskapsdiabetes i Norge var ukjent da prosjektet ble planlagt. Tilstanden utgjør en helserisiko for både mor og barn på kort og lang sikt.  I dette prosjektet har vi undersøkt forekomst av svangerskapsdiabetes og endringer i glukosestoffskiftet gjennom svangerskapet og etter fødsel i en multi-etnisk populasjon, og hvilke faktorer som er forbundet med dette.

Mål

 1. Kartlegge forekomsten av svangerskapsdiabetes i ulike etniske grupper og hvilke faktorer som beskytter mot og som øker risikoen for tilstanden.
 2. Undersøke endringer i glukosestoffskifte (insulinresistens og betacellefunksjon) gjennom svangerskapet og til tre måneder etter fødsel og hvilke faktorer som forklarer evt forskjeller.

Resultater

Av kvinnene som var med i Stork Groruddalen utviklet 13 % av kvinnene i Groruddalen; 11 % av etnisk norske og 15 % av ikke-etnisk norske kvinner, hadde svangerskapsdiabetes med WHO1999 kriteriene. Total forekomsten økte til 32 % da de brukte nye kriterier foreslått fra en internasjonal ekspertgruppe (IADPSG) og som i 2013 ble tatt inn som WHOs nye kriterier. Kvinner med lav sosioøkonomisk status i barndommen hadde økt risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes, det samme gjaldt kvinner med lavt fysisk aktivitetsnivå tidlig i svangerskapet. Den fysiske aktiviteten som beskyttet mot svangerskapsdiabetes var ikke nødvendigvis trening med høy intensitet, men hverdagsaktivitet målt med antall skritt.

Insulin transporterer sukker fra blodet over i muskel- og fettceller for å holde et normalt blodsukker. Kvinner med bakgrunn fra Sør-Asia viste seg å være mer resistente ovenfor insulin i kombinasjon med utilstrekkelig insulin produksjon.

Bakgrunn

Diabetes øker globalt, og mange etniske minoritetsgrupper har høy forekomst av diabetes. Glukose (blodsukker)-stoffskiftet endres normalt gjennom svangerskapet, men noen ganger stiger glukosenivået hos mor mer enn normalt. Svangerskapsdiabetes er diabetes som oppstår eller påvises for første gang i svangerskapet. Vanligvis normaliseres glukosenivået etter fødselen, men kvinner som utvikler svangerskapsdiabetes har større risiko for å få diabetes senere i livet.

Høyt glukosenivå i mors blod kan hos fosteret bl.a. føre til økt fødselsvekt og fødselskomplikasjoner. Risikoen for å utvikle diabetes og andre sykdommer senere i livet for barnet er også noe større. I Norge har vi hittil brukt WHO sine diagnostiske kriterier fra 1999 for svangerskapsdiabetes. Disse ble endret i 2013 etter at nye diagnostiske kriterier ble foreslått av en internasjonal ekspertgruppe.

Finansiering

 • Norges Forskningsråd
 • Helse Sør-Øst

Samarbeid

Prosjektet er en del av STORK-Groruddalen studien. Hovedstudien utgikk primært fra Oslo Diabetesforskningssenter, klinikk for klinisk medisin, UiO, men er nå forankret ved Institutt for Helse og samfunn. Prosjektleder er professor Anne Karen Jenum. Prof Kåre Birkeland er leder for biobanken, og barnelege og forsker Line Sletner har hovedansvar for dataene om barna.

Start - slutt

01.05.2010 – 01.11.2013

Avhandlingens tittel: "Gestational diabetes. A study of prevalence and risk factors in a multi-ethnic population." Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo 2013.

Publikasjoner

 1.  Jenum AK*, Mørkrid K*, Sletner L, Vangen S, Torper JL, Nakstad B, Voldner N, Rognerud-Jensen OH, Berntsen S, Mosdøl A, Skrivarhaug T, Vårdal MH, Holme I, Yajnik CS, Birkeland KI. Impact of ethnicity on gestational diabetes identified with the WHO and the modified International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups criteria: a population-based cohort study. Eur J Endocrinol. 2012 Feb;166 (2):317-324. doi: 10.1530/EJE-11-0866. Epub 2011 Nov 22.
 2. Mørkrid K, Jenum AK, Sletner L, Vårdal MH, Waage CW, Nakstad B, Vangen S, Birkeland KI. Failure to increase insulin secretory capacity during pregnancy-induced insulin resistance is associated with ethnicity and gestational diabetes. Eur J Endocrinol. 2012 Oct;167(4):579-88. Epub 2012 Aug 13.
 3. 3.Mørkrid K, Jenum AK, Berntsen S, Sletner L, Richardsen KR, Vangen S, Holme I, Birkeland KI. Objectively recorded physical activity and the association with gestational. Scand J Med Sci Sports. 2014 Oct;24(5):e389-97.
Publisert 15. feb. 2012 16:13 - Sist endret 19. feb. 2018 12:00

Kontakt

Stipendiat Kjersti Mørkrid

Deltakere

 • Kjersti Mørkrid
 • Anne Karen Jenum
 • Kåre I. Birkeland
 • Siri Vangen, OUS
 • Line Sletner (AHUS)
 • Sveinung Berntsen (UiA)
 • Kåre R. Richardsen (OsloMet)
 • Ingar Holme (OUS)
 • Chittaranjan C. Yajnik (Pune, India)
Detaljert oversikt over deltakere