English version of this page

Symptombyrde og livskvalitet hos polikliniske pasienter med tykk- og endetarmskreft

Tykk- og endetarmskreft (CRC) er en av de mest vanlig forekommende krefttyper i verden. Pasienter med CRC kan ha multiple gjentakende symptomer som følge av sykdom eller behandling. Det er lite kunnskap om de potensielle forskjeller i symptombelastningen hos pasienter som skal få kurativ versus palliativ kjemoterapi.

sliten mann

Foreløpige resultater viser at pasienter med CRC gjennomsnittlig opplever symptomer som bekymring (65%), mangel på energi (59%), trøtthet (54%), oppblåsthet (53%), smerte (51%), og vanskeligheter med å sove (50%). Illustrasjon: Colourbox

Om prosjektet

Denne prospektive studien er en del av en større longitudinal studie om symptomer hos kreftpasienter. Kurative og palliative pasienter med CRC ble inkludert før deres første, eller før de startet ny kjemoterapibehandling, og fulgt gjennom 6 måneders behandlingsforløp. 

Mål

Målet med studien er å kartlegge symptombelastningen hos pasienter med CRC før og underveis i kjemoterapibehandlingen.

Videre skal livskvaliteten kartlegges hos samme gruppe pasienter, og hvordan den endres over tid under pågående kjemoterapibehandling.

Resultater

Foreløpige resultater viser at pasienter med CRC gjennomsnittlig opplever 10 symptomer tidlig i behandlingsforløpet. Bekymring (65%), mangel på energi (59%), trøtthet (54%), oppblåsthet (53%), smerte (51%), og vanskeligheter med å sove (50%) er de hyppigst forekommende symptomer tidlig i behandlingsforløpet. Problemer med seksuell interesse er det symptomet med størst alvorlighetsgrad, og det mest plagsomme symptomet i begge grupper.

Bakgrunn

Kartleggingsverktøyet “The Memorial Symptom Assessment Scale” (MSAS) ble brukt for å kartlegge symtombyrden. Den inneholder 32 spørsmål om symptomer som kan forekomme som et resultat av kreft eller dets behandling, i tillegg av symtomenes  alvorlighetsgrad og plagsomhet.

Kartleggingsverktøyet  «The Medical Outcomes Study Short-Form (SF-12)» ble bl.a  brukt for å måle livskvalitet.

Finansiering

  • Avdeling for sykepleiervitenskap, Universitetet i Oslo

Samarbeid

  • University of California, San Francisco (UCSF)

Start - slutt

2014 - 2018

Publikasjoner

  • Røhrl K,Guren MG, Miaskowski C, Cooper BA, Diep LM, Rustøen T. No Differences in Symptom Burden Between Colorectal Cancer Patients Receiving Curative versus Palliative Chemotherapy, 2016 Jul 25, doi: 10.1016/j.jpainsymman.2016.04.008. [Epub ahead of print]
  • Røhrl K, Stenberg B; Lifestyle factors and hand eczema in a Swedish adolescent population. Contact Dermatitis. 2010 Mar; 62(3):170-6.
Publisert 2. sep. 2016 14:33 - Sist endret 12. sep. 2016 14:57

Deltakere

  • Tone Rustøen
  • Kari Røhrl
  • Marianne Grønlie Guren, veileder
  • Christine Miaskowski, RN, PhD, FAAN, Professor and Associate Dean at University of California, San Francisco (UCSF)
Detaljert oversikt over deltakere