Deltakere i Systematisk klinisk undersøkelse i primærhelsetjenesten

Navn Telefon E-post Emneord
Elin Olaug Rosvold Prodekan for medisinstudiet +47 22850586 +47 93265327 (mob) e.o.rosvold@medisin.uio.no Utdanning, allmennmedisin, forskerskole, IKT i undervisning, legemidler, forskrivning, helseforskning
Anne Moen Professor +47 22850540 +47 909 71 904 anne.moen@medisin.uio.no