English version of this page

Traumatisk hodeskade: Kognitiv og arbeidsrettet intervensjonsstudie

Prosjektet kombinerer rehabilitering, yrkesfaglig og forskningsperspektiv, inkluderer tverrfaglig samarbeid og tverrsektoriell samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og velferdssystemet.

Om prosjektet

En vesentlig andel pasienter med mild og moderat traumatisk hjerneskade (TBI) opplever langvarige somatiske, kognitive og emosjonelle symptomer som kan redusere deres arbeidsevne og tilbakevending til arbeid. Flere studier har beskrevet medisinske, psykologiske og arbeidsrelaterte faktorer som kan være med å forutsi sannsynligheten for tilbakevending til arbeid etter TBI. Det er imidlertid mangel på velkontrollerte intervensjonsstudier. I tillegg har samarbeidet mellom spesialiserte rehabiliteringstjenester, NAV, og arbeidsplasser vært mangelfullt. Dette prosjektet er en innovativ randomisert kontrollert studie (RCT) der man evaluerer effekten av en kompleks intervensjon der et kognitivt rehabiliteringsprogram kombineres med supported employment, med siktemål å hjelpe folk raskt tilbake i ordinært konkurranseutsatt arbeidsliv. Studien omhandler ansatte personer som ikke er tilbake i arbeid 8 uker etter skaden. Studien er registrert i ClinicalTrials.gov, NCT03092713.

To PhD stipendiater, Silje Fure og Emilie Howe, er tilsatt i prosjektet. I tillegg, PhD stipendiat fra OsloMet Hans Christoffer Aargaard Terjesen er affiliert til prosjektet.

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeid

 • Oslo Universitetssykehus
 • Sunnaas sykehus HF
 • OsloMet, Arbeidsforskningsinstitutt (AFI)
 • NAV, Hjelpemidler og tilrettelegging
 • CHARM, HELSAM, UiO
 • University of California San Diego, USA
 • Virginia Commonwealth University, Richmond, USA
 • Monash University, Australia
 • Personskadeforbundet LTN

Publikasjoner

Publisert 5. des. 2019 14:31 - Sist endret 2. des. 2020 10:51

Kontakt

Prosjektleder:

Nada Andelic

Deltakere

 • Cecilie Røe
 • Eline Aas
 • Nada Hadzic-Andelic
 • Alexander Olsen
 • Anne-Kristine Schanke
 • Anne-Margrete Linnestad
 • Cathrine Brunborg
 • Christine Misje Moen
 • Daniele Evelyn Alves
 • Elizabeth Twamley
 • Emilie I. Howe
 • Grete Wangen
 • Hans Christoffer Aargaard Terjesen
 • Heidi Enehaug
 • Helene L. Søberg
 • Helene Ugelstad
 • Jennie Ponsford
 • Juan Lu
 • Karin Torsteinsbrend
 • Kjersti Sagstad
 • Marianne Løvstad
 • Per Ola Rike
 • Pål Klethagen
 • Silje Fure
 • Tonje Haug Nordenmark
 • Torgeir Hellstrøm
 • Unni Sveen
 • Øystein Spjelkavik
Detaljert oversikt over deltakere