Deltakere i COLONIZE: Transplantasjon av tarm-bakterier mot Clostridoides difficile-infeksjon

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Frederik Emil Juul Universitetslektor f.e.juul@medisin.uio.no
Kjetil Kjeldstad Garborg Universitetslektor k.k.garborg@medisin.uio.no
Michael Bretthauer Professor +47 22850541 +4790132480 (mob) michael.bretthauer@medisin.uio.no
Mette Kalager Professor +47 22850531 92427884 mette.kalager@medisin.uio.no
Dag Berild +47 22119152 dag.berild@medisin.uio.no