Deltakere i Rehabilitering etter traumatisk hjerneskade (TBI)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Anne-Kristine Schanke Professor emeritus +47 66969000 +47 95781261 (mob) anschank@online.no Nevropsykologi, Helsepsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Cecilie Røe Professor II 92868388 (mob) +47-92868388 cecilie.roe@medisin.uio.no
Frank Becker Førsteamanuensis - Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering +4795144638 +4795144638 (mob) +47 95144638 frank.becker@medisin.uio.no Rehabilitering, Hjerne og nervesystem, Hjerneslag, Traumatisk hjerneskade, Kognitiv funksjon, Afasi, Plastisitet
Eline Aas Førsteamanuensis +47-22845036 eline.aas@medisin.uio.no Samfunnsøkonomi, Økonomisk evaluering, Sosial ulikhet, Estimering av behandlingskostnader, Registerdata
Marit Kirkevold Professor +47-22850569 marit.kirkevold@medisin.uio.no Aldring, Kronisk sykdom
Nada Hadzic-Andelic Professor II +47-22859221 nada.hadzic-andelic@medisin.uio.no
Solrun Sigurdardottir
Unni Sveen

Andre deltakere