Trivsel i sykehjem

Prosjektet har fokus på forhold som bidrar til trivsel i sykehjem, personalets betydning og hvordan trivsel kan kartlegges. Dette prosjektet består av flere faser og delstudier og i sin nåværende fase utvikles prosjektet mot en intervensjonsstudie.

Illustrasjonsbilde: colourbox

Mål

Målsettingen med prosjektet er å bidra til økt kunnskap om forhold beboere i sykehjem opplever som viktig for å kunne ha det godt og trives. Videre er målsettingen å utvikle et instrument for å kartlegge trivsel og utvikle en intervensjon for personalet med fokus på hvordan de kan tilrettelegge for trivsel og et optimalt liv i sykehjem.

Delstudier

 1. Mentalt klare beboeres perspektiv på hvilke forhold som bidrar til trivsel i sykehjem (avsluttet).
 2. Omgivelsenes betydning for beboeres opplevelse av trivsel i sykehjem – en kvalitativ studie (pågår).
 3. Oversettelse av instrumentet Omsorgsatmosfære i sykehjem (Person-centred Climate Questionnaire) fra svensk og utprøving av instrumentet i en sykehjemskontekst – beboer-  og personal-versjon (publisering pågår).
 4. Utvikling og utprøving av et instrument for å kartlegge trivsel i sykehjem og vurdering av instrumentet som et proxy-instrument (publisering pågår).
 5. Utvikling og utprøving av en intervensjon for personalet i sykehjem med fokus på hvordan personalet kan bidra til trivsel hos beboere (påbegynnes høsten 2014).

Finansiering

 • Prosjektet er primært finansiert gjennom FOU-tid ved Lovisenberg diakonale høgskole
 • Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for Helse og samfunn, UiO

Publikasjoner

Bergland, Ådel, Kirkevold, Marit, Sandmann, Per-Olof, Hofoss, Dag, Vassbø, Tove, Edvardsson, David (2013) Thriving in long-term care facilities: instrument development, correspondence between proxy and residents’ self-ratings and internal consistency in the Norwegian version. Journal of Advanced Nursing, Doi: 10.1111/jan.12332

Bergland, Ådel, Kirkevold, Marit & Edvardsson, David (2012) Psychometric properties of the Norwegian Person-centred Climate Questionnaire from a nursing home context. Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol 26, s. 820-828

Bergland, Ådel og Kirkevold, Marit (2011) Hvilke faktorer i de fysiske omgivelsene hemmer og fremmer funksjon, trivsel og velvære hos personer med demens? – En litteraturgjennomgang, Sykepleien Forskning, vol 6 nr 1, s. 14 – 26.

Start-slutt

 • 2008 – 2016
Publisert 4. feb. 2014 13:12 - Sist endret 11. feb. 2022 13:46

Kontakt

Deltakere

 • Marit Kirkevold
 • Dag Hofoss
 • Ådel Bergland
 • David Edvardsson, LaTrobe University, Melbourne, Australia og Umeå Universitet, Sverige
 • Per-Olof Sandman, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
Detaljert oversikt over deltakere