Deltakere i Vitamin D-mangel hos immigranter og effekten av tilskudd

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Kirsten Irene Valebjørg Knutsen
Ahmed Ali Madar Forsker +47 22850634 +47 99486552 (mob) a.a.madar@medisin.uio.no
Per Lagerløv
Haakon E Meyer Professor +47 22850649 h.e.meyer@medisin.uio.no
Mette Brekke Professor +47 22850604 +47 92832865 (mob) mette.brekke@medisin.uio.no

Andre deltakere

  • Truls Raastad, Norges idrettshøyskole
  • Lars Kristian Stene, Nasjonalt folkehelseinstitutt