Aktuelle saker

Afar-woman with her animals
Publisert 27. apr. 2015 08:56

Ragnhild Beyrer har skrevet reisebrev fra en tur til Etiopia i april 2015, hvor hun besøkte to tidligere PhD-kandidater på deres feltarbeid. Ragnhild har vært administrativt ansatt ved Seksjon for internasjonal helse, og fulgte opp mange masterstudenter og PhD-kandidater mens de var tilknyttet UiO.

Publisert 20. apr. 2015 16:11

Senteret er, på vegne av Det medisinske fakultetet, medlem av et konsortie som utarbeidet en søknad til NFRs GLOBVAC program om en nasjonal forskerskole innen global helse.

Publisert 12. mars 2015 10:46

Senter for global helse inviterte alle nye PhD kandidater med en global helse profil til å møte hverandre, sine veiledere og presentere prosjektene sine for hverandre. 17 stipendiater deltok på samlingen 26. februar, hvorav 9 presenterte sine doktorgradsprosjekter.

Publisert 8. okt. 2014 15:49

7. oktober ble lanseringsseminaret for Senter for global helse gjennomført. Senteret er en ny tverrfaglig satsning på Det medisinske fakultetet med særlig fokus på de globale helseutfordringene sett i lys av den omfattende satsningen Norge og verden for øvrig har på feltet.

Publisert 7. okt. 2014 08:28

Vi må utvikle nye metoder for å bedre folkehelsa i fattige land.

Publisert 22. aug. 2014 19:10

Et langvarig forskningssamarbeid har bidratt til at mødredødeligheten i Gambia er mer enn halvert på 14 år. Den er likevel 60 ganger høyere enn i Norge.

Publisert 12. juni 2014 10:46

Professor Johanne Sundby har vært en initiativtager til den første forskningen om kvinnelig omskjæring i Norge. Hennes forskning har vært en del av grunnlaget i en ny rapport utført av FAFO.

Publisert 22. mai 2014 09:14

Professor John-Arne Røttingen har ledet en Chatham House arbeidsgruppe om global helsefinansiering. De anbefaler at alle land investerer minst 5 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på helse. Høyinntektsland bør også gi ekstern støtte til land med utilstrekkelig kapasitet.

Publisert 11. feb. 2014 08:06

En fersk rapport setter søkelys på de enorme helseforskjellene i verden. Ofte ser man at helse ignoreres når beslutninger tas i politikkområder utenfor helsesektoren. Helse blir ofret på alteret for økonomisk vekst.

Publisert 3. des. 2013 13:52

Forskere fra Norge og Burkina Faso presenterte resultater fra tre års interdisiplinær forskning på en stor konferanse i november. Leger, forskere og politikere fra Burkina Faso diskuterte kvinners sosiale realiteter og helsepolitiske aspekter knyttet til utrygg abort.