English version of this page

Ser på samspillet mellom mennesker, dyr og miljøet

Forskere fra hele verden var samlet til det første møtet i The Lancet-kommisjonen One Health.

Foto av One Health co-leder John Amuasi. Foto: Øystein Horgmo, UiO

John Amuasi ledet kommisjonens møte på Tøyen hovedgård. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Møtet fant sted 9. og 10. mai på Blindern og i Tøyen hovedgårds vakre omgivelser i Botanisk hage.

Vedtok mål og hovedtema

Medlemmene vedtok at kommisjonens hovedtema skal være å forbedre helsen til mennesker, dyr og økosystem gjennom integrerte tilnærminger – "Improving human, animal and ecosystem health through intergrated approaches".

I tillegg vedtok delegatene kommisjonens mål. Disse er ledende for hvordan kommisjonen og hver arbeidsgruppe vil gå frem de neste årene. Målene inkluderer å demonstrere mulighetene, utfordringene og verdivurderingen for en integrert tilnærming til artsmangfoldets helse, samt bærekraftig økonomisk utvikling i det 21. århundre.

Deltakerne i The Lancet-kommisjonen One Health samlet utenfor Tøyen Hovedgård. Foto: Øystein Horgmo, UiO
The Lancet-kommisjonen One Healths deltakere samlet utenfor Tøyen hovedgård.

I tillegg skal de fremstille bevis for verdien av en integrert tilnærming til artsmangfoldets helse rundt vårt felles miljø, matsikkerhet, delte medisiner og intervesjoner, med vekt på smittsomme sykdommer, ikke-smittsomme sykdommer og antimikrobiell resistens.

Fokus på delt miljø, sikker mat og deling av medisiner og inngrep

Kommisjonen opprettet tre arbeidsgrupper som hver vil jobbe med en del av kommisjonens oppgaver de neste to årene. Gruppene skal se på disse temaene:

  • Delt miljø
  • Sikker mat og matproduksjon
  • Deling av medisiner og inngrep

Kommisjonens hovedoppgave vil være å produsere en rapport basert på dette arbeidet.
Inkludering av flere disipliner.

– Det var viktig å inkludere eksperter fra flere disipliner, inkludert veterinærer og de som jobber med ikke-smittsomme sykdommer. Det var også viktig å inkludere arbeidet rundt hvordan smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer interagerer, sier Andrea Winkler, kommisjonær og en av to ledere for kommisjonen. Hun er også leder ved Senter for global helse her ved fakultetet. 

Bilde av Andrea Winkler. Foto: Øystein Horgmo, UiO
Andrea Winkler, kommisjonær og en av to ledere i The Lancet-kommisjonen One Health. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Målet til UiO Lancet-kommisjonen One Health er å bidra til økt kunnskap om og forskning på One Health og de utfordringene samfunnet står overfor. 

One Health er et viktig bidrag til UiOs satsing på livsvitenskap og vil i tillegg bidra til å møte UiOs høyt prioriterte mål for bærekraft.

One Health er resultatet av at vi anerkjenner at samspillet mellom mennesker, dyr og miljøet er en forutsetning for at vi skal kunne både forstå og håndtere globale helsetrusler.

Av Marianne Carson og Thomas Olafsen
Publisert 16. mai 2019 08:32 - Sist endret 10. mai 2021 13:25