Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 24. sep. 2016 12:00, Litteraturhuset, Wergeland

Mulighetene ved medisinsk forskning er nærmest endeløse, men hvor går grensen for hva vi kan forske på? 

Tid og sted: 13. apr. 2015 12:00 - 13:00, Frederik Holsts hus

Gjesteforelesning med Rebecca Grais. Hun snakker om arbeidet med og viktigheten av å tilpasse vaksiner, og at vaksiner som tåler høyere temperaturer gjør det mulig å nå målet om universal tilgang til vaksiner.

Janne G. Hunsbeth og kollega i Sierra Leone.
Tid og sted: 26. feb. 2015 14:00 - 15:00, Aud 124, Frederik Holsts hus

Janne G. Hunsbeth er nylig kommet tilbake til Norge etter å ha arbeidet på et senter for ebolasyke i Moyamba i Sierra Leone, og vil i dette foredraget fortelle om noen av sine erfaringer med dette arbeidet.

Tid og sted: 26. feb. 2015 11:00 - 14:00, Fredrik Holsts hus, rom 123

Kandidatene fra Etiopia, Myanmar, Malawi og Burkina Faso skal presentere sine prosjekter for HELSAMs øvrige Ph.D. kandidater.

Tid: 9. des. 2014 10:00 - 16:00

Senter for global helse arrangerer workshopen hvor deltakerne får input om GLOBVAC og jobber med egne utkast i grupper.

Tid og sted: 7. okt. 2014 09:00 - 16:00, Kristine Bonnevies hus, Auditorium 3

I vårt første tverrfaglige seminar ønsker vi å belyse hvordan ulike fagdisipliner innen global helseforskning tilnærmer seg ‘kvalitet’. Hvordan forsker ulike disipliner på kvalitet i helsetjenester - empirisk og metodisk - og hvordan kan disse utfylle hverandre?

Tid og sted: 24. juni 2014 13:00 - 14:30, auditoriet i Fredrik Holsts

Rådgivere fra Forskningsrådets GLOBVAC-program kommer for å informere om nye utlysninger. De vil informere om hvilke prioriteringer Forskningsrådet har og hva som er viktig å huske på i søknaden.

Tid og sted: 20. mars 2014 13:00, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Phil. Yang Zong ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Asthma and Lung Function among Children Living in Tibet

Tid og sted: 20. mars 2014 10:00, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Phil. Yang Zong ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnosis, treatment and prevention of asthma. Priorities in developing countries.