Arrangementer - Side 7

Tid og sted: 13. apr. 2015 12:0013:00, Frederik Holsts hus

Gjesteforelesning med Rebecca Grais. Hun snakker om arbeidet med og viktigheten av å tilpasse vaksiner, og at vaksiner som tåler høyere temperaturer gjør det mulig å nå målet om universal tilgang til vaksiner.

Janne G. Hunsbeth and colleague in Sierra Leone
Tid og sted: 26. feb. 2015 14:0015:00, Aud 124, Frederik Holsts hus

Janne G. Hunsbeth has now recently come back to Norway after having worked at an ebola treatment center in Moyamba in Sierra Leone, and will in this session share some of her experiences with this work.

Janne G. Hunsbeth og kollega i Sierra Leone.
Tid og sted: 26. feb. 2015 14:0015:00, Aud 124, Frederik Holsts hus

Janne G. Hunsbeth er nylig kommet tilbake til Norge etter å ha arbeidet på et senter for ebolasyke i Moyamba i Sierra Leone, og vil i dette foredraget fortelle om noen av sine erfaringer med dette arbeidet.

Tid og sted: 26. feb. 2015 11:0014:00, Fredrik Holsts House, Room 123

PhD students from Ethiopia, Myanmar, Malawi and Burkina Faso will present their projects for their peers.

Tid og sted: 26. feb. 2015 11:0014:00, Fredrik Holsts hus, rom 123

Kandidatene fra Etiopia, Myanmar, Malawi og Burkina Faso skal presentere sine prosjekter for HELSAMs øvrige Ph.D. kandidater.

Tid: 9. des. 2014 10:0016:00

Centre for Global health organises a workshop where participants receive information on the new GLOBVAC application and shall have the chance to evaluate own drafts in Groups.

Tid: 9. des. 2014 10:0016:00

Senter for global helse arrangerer workshopen hvor deltakerne får input om GLOBVAC og jobber med egne utkast i grupper.

Tid og sted: 14. nov. 2014 12:0013:00, Aud, Frederik Holts hus

Open guest lecture with former health minister in Afghanistan, Dr. Said Habib Arwal.

Tid og sted: 7. okt. 2014 09:0016:00, Kristine Bonnevies hus, Auditorium 3

In our first interdisciplinary seminar we want to address how 'quality' is approached across different disciplines in global health research. How do different disciplines do research on quality in health care - empirically and methodologically - and how can these complement each other?

Tid og sted: 7. okt. 2014 09:0016:00, Kristine Bonnevies hus, Auditorium 3

I vårt første tverrfaglige seminar ønsker vi å belyse hvordan ulike fagdisipliner innen global helseforskning tilnærmer seg ‘kvalitet’. Hvordan forsker ulike disipliner på kvalitet i helsetjenester - empirisk og metodisk - og hvordan kan disse utfylle hverandre?

Tid og sted: 24. juni 2014 13:0014:30, Aud, Frederik Holsts hus

Advisors from the GLOBVAC programme in the Research Council of Norway will inform about the new calls and priorities.

Tid og sted: 24. juni 2014 13:0014:30, auditoriet i Fredrik Holsts

Rådgivere fra Forskningsrådets GLOBVAC-program kommer for å informere om nye utlysninger. De vil informere om hvilke prioriteringer Forskningsrådet har og hva som er viktig å huske på i søknaden.

Tid og sted: 20. mars 2014 13:00, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Phil. Yang Zong ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Asthma and Lung Function among Children Living in Tibet

Tid og sted: 20. mars 2014 10:00, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Phil. Yang Zong ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnosis, treatment and prevention of asthma. Priorities in developing countries.