Arrangementer - Side 6

Paul Farmer
Tid og sted: 2. sep. 2014 09:0012:00, Gamle festsal, Karl Johans gate 47

Join us as new recipients of UiO's honorary doctorate Paul Farmer, Address Malata and Hans Rosling lecture on "Women & Education, a key in global health". Watch the video from the event here.

Tid og sted: 24. juni 2014 13:0014:30, Aud, Frederik Holsts hus

Advisors from the GLOBVAC programme in the Research Council of Norway will inform about the new calls and priorities.

Tid og sted: 24. juni 2014 13:0014:30, auditoriet i Fredrik Holsts

Rådgivere fra Forskningsrådets GLOBVAC-program kommer for å informere om nye utlysninger. De vil informere om hvilke prioriteringer Forskningsrådet har og hva som er viktig å huske på i søknaden.

Tid og sted: 20. mars 2014 13:00, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Phil. Yang Zong ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Asthma and Lung Function among Children Living in Tibet

Tid og sted: 20. mars 2014 10:00, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Phil. Yang Zong ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnosis, treatment and prevention of asthma. Priorities in developing countries.