English version of this page

Kvalitet i global helseforskning: metodiske og empiriske innfallsvinkler

I vårt første tverrfaglige seminar ønsker vi å belyse hvordan ulike fagdisipliner innen global helseforskning tilnærmer seg ‘kvalitet’. Hvordan forsker ulike disipliner på kvalitet i helsetjenester - empirisk og metodisk - og hvordan kan disse utfylle hverandre?

 

Program

08.45 - Registrering og kaffe  
     
09.15-10.30 Første bolk  
     
 

Welcome by the leader of the Centre for Global Health

Johanne Sundby
  Introduction by the Rector of the University of Oslo Ole Petter Ottersen
 

What is quality? An overview on methods for quality assessment.

Johanne Sundby
 

Health Information Systems and Quality

Petter Nielsen

     
10.30-10.45 Kaffepause  
     
10.45-12.00 Andre bolk  
     
 

Reality Check: Implications of using maternal death auditing to assess quality of care

Viva Combs Thorsen

 

Provision of essential surgery in Sub-Saharan Africa through task shifting:  Evidence and controversies behind current practice

Karine Nordstrand

 

Natural Calamities and ‘The Big Migration’: Challenges to the Mongolian Health System

Benedikte V. Lindskog

     
12.15-13.15 Lunsj: Vi går sammen opp til Fredrikke, hvor lunsj serveres ved reserverte bord i SiO-kantina i andre etasje.  
     
  13.15 - 14.30: Tredje bolk  
     
 

Quality improvements: What works?  How can we tell?

Atle Fretheim
 

Payment systems and quality: Should we pay for effort or results?

Hans Olav Melberg
 

Quality - how to make it an operational concept

Austen Davis
     
14.30-14.45 Kaffepause  
     
14.45-16.00  Fjerde bolk: Paneldebatt og oppsummering  
     

Panelet:

  • Johanne Sundby, leder for senter for global helse
  • Austen Davis, Seniorrådgiver NORAD, Avd. for helse, utdanning og forskning
  • Nils Daulaire Seniorforsker, Nasjonalt Folkehelseintitutt, Avd. for Internasjonal folkehelse

Velkommen til lanseringsseminar!

Emneord: Global helse, kvalitet, helseforskning
Publisert 27. mai 2014 13:51 - Sist endret 27. okt. 2017 12:42