Deltakere i Senter for global helse

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Andrea Sylvia Winkler Professor +47 22850640 a.s.winkler@medisin.uio.no
Johanne Sundby Professor +47 22850598 90558704 johanne.sundby@medisin.uio.no reproduktiv helse, mødrehelse
Ahmed Ali Madar Forsker +47 22850634 +47 99486552 (mob) a.a.madar@medisin.uio.no
Anne Moen Professor +47 22850540 +47 909 71 904 anne.moen@medisin.uio.no
Anne Spurkland Professor +47 22851125 +47 41574078 anne.spurkland@medisin.uio.no Blod og immunologi, Genetikk og epidemiologi, Hjernen og nervesystemet, Livsvitenskap
Anne-Lise Orvin Middelthon +47 22850591 a.l.o.middelthon@medisin.uio.no Kvalitativ metode, Medikalisering av hverdagen, Migrasjons helse, Seksuell og reproduktiv helse, 'Utsatte' grupper
Atle Fretheim
Benedikte Victoria Lindskog
Christoph Gradmann Professor +47 22850615 christoph.gradmann@medisin.uio.no
Edvard Hauff Professor emeritus +47 23066816 +47 92828947 (mob) edvard.hauff@medisin.uio.no
Dominique A Caugant Professor II +47 22844637 d.a.caugant@medisin.uio.no
Elin Olaug Rosvold Prodekan for medisinstudiet +47 22850586 +47 93265327 (mob) e.o.rosvold@medisin.uio.no Utdanning, allmennmedisin, forskerskole, IKT i undervisning, legemidler, forskrivning, helseforskning
Espen Bjertness Professor +47 22850636 espen.bjertness@medisin.uio.no
Fekadu Abebe Seniorforsker +47 22850623 fekadu.abebe@medisin.uio.no
Florence Dalgard
Gunnar Aksel Bjune Professor emeritus +47 22850640 g.a.bjune@medisin.uio.no infeksjoner, Global helse
Heidi Fjeld Førsteamanuensis +47 22850603 heidi.fjeld@medisin.uio.no
Ingrid Christina Foss +47 22850639 i.c.foss@medisin.uio.no
Jan Helge Solbakk Professor +47 22844641 99235752 j.h.solbakk@medisin.uio.no
John-Arne Røttingen
Knut Reidar Wangen Førsteamanuensis +47 22850527 +47 95121008 (mob) k.r.wangen@medisin.uio.no
Kåre Moen Førsteamanuensis +47 22850599 +47 90923780 (mob) kare.moen@medisin.uio.no
Magnus Løberg Førsteamanuensis +47 22845251 90114687 magnus.loberg@medisin.uio.no
Maria Romøren Postdoktor +47 57839000 maria.romoren@medisin.uio.no
Marte Karoline Kjøllesdal
Mekdes Gebremariam Forsker mekdes.gebremariam@medisin.uio.no
Mette Kalager Professor +47 22850531 92427884 mette.kalager@medisin.uio.no
Michael Bretthauer Professor +47 22850541 +4790132480 (mob) michael.bretthauer@medisin.uio.no
Per Hjortdahl Professor emeritus +47 22850659 +47 91676803 (mob) per.hjortdahl@medisin.uio.no
Per Nortvedt Professor emeritus +47 22844646 +4792088324 (mob) 92088324 per.nortvedt@medisin.uio.no Utvalgte publikasjoner
Per Ole Iversen Professor +47 22851391 p.o.iversen@medisin.uio.no Ernæring
Theresia Hofer
Vinod Kumar Mishra Forsker +47 23071176 v.k.mishra@medisin.uio.no
Viva Combs Thorsen
Ann Louise Lie Ph.d.-stipendiat +47-22850628 a.l.lie@sum.uio.no Global helse, Afrika, Ernæring, Styresett
Therese Eriksen
Birgit Kvernflaten Postdoktor +47 22858794 93669684 birgit.kvernflaten@medisin.uio.no
Christina Brux Mburu Rådgiver +47 22850613 c.b.mburu@medisin.uio.no
Maren Olene Kloster Ph.d.-stipendiat 22858981 m.o.kloster@sum.uio.no Global helse, Afrika, mødrehelse, politikk, NGOer
Che Prihus Chi
Vibeke Christie Seniorrådgiver +47 22850643 vibeke.christie@medisin.uio.no Forskningsstøtte, Forskningsadministrasjon, Cristin, FANE-HELSAM, Nord-Sør programmer (NORHED), EU, Forskerstøtte MED
Ragnhild Bjørneng Rådgiver +47 22850653 ragnhild.bjorneng@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Emner, Studieveiledning, Syllabus, Nettpublisering, Koordinering
Abebe Yimer Solomon
Arnoldo Frigessi Professor +47 22851004 +4795735574 (mob) +47-95735574 arnoldo.frigessi@medisin.uio.no Complex stochastic dependence, Statistical inference, Computational intensive statistics, Kreft, Biostatistikk, Stokastiske modeller, Livsvitenskap, Genetikk og epidemiologi
Tone Tønjum Professor +47 90152936 (mob) tone.tonjum@medisin.uio.no
Hilde Jørgensen hilde.jorgensen@medisin.uio.no
Erik Qvigstad Professor emeritus +47 22119815 erik.qvigstad@medisin.uio.no
Børre Fevang
Babill Stray-Pedersen
Morten Lindbæk Professor +47 22850646 morten.lindbak@medisin.uio.no
Jon Michael Gran Førsteamanuensis +47 22851454 +4799229156 (mob) j.m.gran@medisin.uio.no Biostatistikk, kausal inferens, levetidsanalyse
Anne Margarita Dyrhol Riise Professor II a.m.d.riise@medisin.uio.no Tuberkulose, Infeksjoner, HIV
Kristian Tonby Førsteamanuensis +47 22845754 kristian.tonby@medisin.uio.no
Sigve Holmen
Vidar Ormaasen
Else Quist Paulsen
Birgitte Freiesleben de Blasio Professor II +47 22851508 b.f.de.blasio@medisin.uio.no Biostatistikk
Erik Dissen Professor +47 22851152 +47 91823478 (mob) erik.dissen@medisin.uio.no Immunologi, Livsvitenskap, NK-celler
Dag Kvale Instituttleder +47 22850546 dag.kvale@medisin.uio.no Immunologi, Infeksjoner, Infeksjoner hos immunkompromitterte pasienter, HIV, Tuberkulose, Virologi, Virushepatitt C
Thor Willy Ruud Hansen Professor emeritus +47 23074573 97180981 t.w.r.hansen@medisin.uio.no Nyfødtmedisin, Gulsott, Medisinsk etikk
Per Lagerløv
Penjani Rhoda Kamudoni
Anne Karin Brigtsen
Drude Merete Fugelseth Professor II +47 22850545 +47 41478650 (mob) d.m.fugelseth@medisin.uio.no kar og lunger, Kardiologi, Terapeutisk hypotermi, Sirkulasjon, Pediatri, Ekkokardiografi, Mor og barn, Nyfødtmedisin, Hjerte
Rune Blomhoff Professor +47 22851395 rune.blomhoff@medisin.uio.no Ernæring, Kreftforskning, Kostholdsforskning
Knut Inge Klepp Professor II +47 22851378 +47 95760716 (mob) k.i.klepp@medisin.uio.no
Mona Bjelland
Wenche Barth Eide Professor emeritus +47 22851375 +47 99298949 w.b.eide@medisin.uio.no Ernæring, Mor og barn, Ernæringspolitikk, Styresett, Menneskerettigheter, Retten til mat/Retten til helse
Margareta Wandel Professor emeritus +47 22851370 margareta.wandel@medisin.uio.no
Svein Olav Kolset Professor +47 22851383 s.o.kolset@medisin.uio.no Ernæring, Diabetes, fedme, glykobiologi, Inflammasjon, Utviklingshemmede og helse
Tor Iversen Professor +47 22845032 tor.iversen@medisin.uio.no
Hans Olav Melberg Førsteamanuensis +47 22845031 h.o.melberg@medisin.uio.no
Line Løw Seniorrådgiver +47 22850625 line.low@medisin.uio.no Forskningsadministrasjon, Prosjektkoordinering, Administrativ prosjektstøtte, Forskerskolestøtte, Global helse, FANE-HELSAM, Forskerstøtte MED
Katerini Storeng Førsteamanuensis +47 22858883 katerini.storeng@sum.uio.no Global helse, antropologi, politikk, Afrika, mødrehelse
Cynthia Khamala Wangamati
Trygve Ottersen Førsteamanuensis +47 22850537 trygve.ottersen@medisin.uio.no Global helse
Jan Frich Professor +47 22850524 jan.frich@medisin.uio.no Ledelse, Helsetjenester, Utdanning, Nevrologiske sykdommer
Ingeborg K Haavardsson Seniorrådgiver +47 22850691 i.k.haavardsson@medisin.uio.no Forskerstøtte MED, FANE-HELSAM, Global health, Global helse, Global South, Women in Global Health, Women in Global Health Norway, global helse Norge
Sara Rivenes Lafontan
Oliver Mutanga
Naomi Tschirhart naomi.tschirhart@medisin.uio.no
Andrea Sylvia Winkler Professor +47 22850640 a.s.winkler@medisin.uio.no
Gabriella Rodriguez Førstekonsulent gabriella.rodriguez@medisin.uio.no

Andre deltakere

  • Tone Victoria Telle Hjellset, NMBU