Senter for primærhelsetjenesteforskning

Senteret ble etablert i 2018 og skal fasilitere og bidra til at potensialet som ligger i Institutt for helse og samfunns brede og sterke kompetanse og nettverk blir brukt til å styrke forskning og utdanning i, med og for primærhelsetjenesten.

ikoner for helsetjenester

Kontakt

Tematiske områder

  • Primærhelseteam: Erik Werner og Tor Iversen
  • Koordinering av tjenester og pasientforløp: Trond Tjerbo og Nina K. Vøllestad
  • Pasientregister for primærhelsetjenesten: Tone Omsland
  • Eldre og pasienter med kroniske helseproblemer: Marit Kirkevold og Hanne Dagfinrud
  • Primærhelsetjenester til marginaliserte grupper og migranter: Morten Magelssen

Aktuelle saker