English version of this page

Senter for primærhelsetjenesteforskning

Senteret ble etablert i 2018 og skal fasilitere og bidra til at potensialet som ligger i Institutt for helse og samfunns brede og sterke kompetanse og nettverk blir brukt til å styrke forskning og utdanning i, med og for primærhelsetjenesten.