Helseledernes Studentforening

Helseledernes Studentforenings formål er å samle foreningens medlemmer til å drøfte spørsmål av allmenn og faglig art.

Vi ønsker å øke kameratskapet mellom studentene og styrke miljøet ved fakultetet ved selskapelige samvær, ekskursjoner og andre tiltak.

Kontakt

Følg oss på facebook

Tilhørighet 

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Publisert 9. mars 2011 18:20 - Sist endret 8. aug. 2016 12:53