Forskningspris til Nilam Shakeel

Nilam Shakeel ble 25. oktober tildelt forskerprisen fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU), for sitt prosjekt ”Forekomst av og prediktorer for svangerskapsdepresjon i en multietnisk befolkning”.

Nilam Shekeel fikk pris for forskning på svangerskapsdepresjon i en multietnisk befolkning. Illustrasjonsbilde: colourbox

Prisen er et spleiselag mellom Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen og Norsk samfunnsmedisinsk forening. Den skal stimulerer til forskning og fagutvikling blant leger som har lite forskningserfaring fra før.

Vurderingsgrunnlaget for tildelingen er den muntlige presentasjonen som forskeren holder under forskningsdagen på Primærmedisinsk uke (PMU).

Nilam Shakeels presentasjon hadde tittelen:

”Forekomst av og prediktorer for svangerskapsdepresjon i en multietnisk befolkning”. 

Studien hun presenterte er en del av hennes ph.d-prosjekt Svangerskaps- og barseldepresjon i en multietnisk befolkning i Oslo, og baserer seg på innsamlede data fra Stork- Groruddalen studien.

Depresjon i svangerskapet øker risikoen for komplikasjoner hos mor og barn, som blant annet for tidlig fødsel og lav fødselsvekt hos barnet. Det er gjort få studier på dette temaet iblant ikke-vestlige gravide, og de foreløpige resultatene tyder på at det er store forskjeller mellom vestlige og ikke-vestlige etniske minoriteter når det gjelder hvordan sosioøkonomiske faktorer påvirker depresjon. Forskerne ser i tillegg på hvilken betydning tidligere belastende livshendelser, tidligere psykiske symptomer og selvopplevd helse har for utvikling av depresjon i svangerskapet.

Nilam Shakeel er ansatt ved Allmedisinsk forskningsenhet og blir veiledet av Anne Karen Jenum og biveileder Jørund Straand ved avdeling for allmennmedisin.

Av Siri E. Janssen
Publisert 29. okt. 2012 09:05 - Sist endret 19. feb. 2018 12:03