Nytt studieprogram: European Master in Health Economics and Management

Universitetsstyret vedtok i juni at det skal opprettes et nytt masterprogram fra høsten 2013 ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi: European Master in Health Economics and Management (Eu-HEM).

Illustrasjon: colourbox

Studieprogrammet har et internasjonalt fokus og all undervisning blir på engelsk. UiOs samarbeidspartnere er prestisjetunge Erasmus University Rotterdam, University of Bologna og MCI Management Center Innsbruck.

Gjennom å samarbeide om studieprogrammet vil de fire partner-universitetene kombinere ulik fagkunnskap og tilby nye spesialiseringer innenfor helseøkonomi og helseledelse. Målsettingen er å utvikle en Joint degree, hvor studentene kan velge mellom seks ulike spesialiteter:

  • Management of Health Care Institutions
  • Evaluation in Health Care
  • Health Economics (research track)
  • Decision Making in Health Care
  • Global Health
  • Health Insurance and Financing

Studentene starter studiene ved deres lokale universitet og fortsetter deretter ved partner-universitet utenlands. Alle kurs innenfor dette samarbeidet vil bli godkjent som en del av mastergraden.

Studenter ved det eksisterende masterprogrammet Health Economics, Policy, and Management kan allerede fra i høst ta deler av studiet ved et av de tre partner-universitetene. Avhengig av kombinasjonen av spesialiteter, vil studentene få vitnemål fra inntil tre universiteter (såkalte double/multiple degrees). 

Les mer om European Master in Health Economics and Management (Eu-HEM).

Av Anbjørg Kolaas
Publisert 29. aug. 2012 13:28 - Sist endret 29. aug. 2012 14:57