Nyttig erfaring fra Forsker Grand Prix

Stipendiat Gunhild Nyborg deltok i Oslo-finale på Sentrum Scene 25. september. Hun fikk ros for sin engasjerende presentasjon om uheldig legemiddelbruk hos eldre.

Gunhild Nyborg illustrerer at det er urovekkenede hvor mange medisiner en del eldre får i seg.

Forsker Grand Prix ble arrangert som en del av Forskningsdagene 2012. Det er et sceneshow der ti forskere får fire minutter hver til å presentere sin forskning foran et bredt publikum. Stemmer fra en fagjury og fra publikum avgjør hvem som går videre til finalen.

Gunhild Nyborg gikk ikke videre til finalen, men synes likevel at hun fikk maksimalt ut av å delta. Alle deltakerne fikk opplæring i formidling i forkant av finalen. Gunhild syntes det var nyttig med to timer personlig veiledning fra skuespiller Mads Eldøen. I tillegg lærte hun mye av å se på de andre deltakerne.
Selv under finalen fikk hun inspirasjon til å teste ut nye ideer neste gang hun skal formidle forskning.

Fagjuryen satte pris på engasjement

Fagjuryen besto av skuespiller Tove Skagestad, biolog Dag Olav Hessen og redaktør for forskning.no Nina Kristiansen. De skulle vurdere hvor bra presentasjonene var journalistisk, akademisk og som scenekunst.

- Du startet med en inderlighet som viser ditt engasjement. Det er også flott at du viser til erfaringer fra allmennpraksis, sa Nina Kristiansen.
Hun synes skremmende å høre om det Gunhild presenterte, og håper derfor at hun får muligheten til å forske videre og finne mer ut av dette.

Eldre og uheldig legemiddelbruk

-  Mitt utgangspunkt er at jeg har jobbet som allmennlege og sykehjemslege i fire fylker. Jeg har sett hvor viktig det er for eldre å få riktige legemidler. Jeg har også sett hvor lite retningslinjer som finnes innenfor det området. Det er et felt hvor det er gjort så lite at man nesten må være med å tegne kartet, sa Gunhild til Aftenposten i forkant av konkurransen.

Hun jobber nå videre med å utarbeide en liste over kvalitetsindikatorer for bruk av legemidler i sykehjem. Denne listen skal brukes når forskerne ser på omfanget av problemet. Listen skal også kunne brukes som veiledning til leger som skal skrive ut medisiner til eldre som bor i sykehjem.

Kontakt med publikum

Det er alltid utfordrende å forenkle et komplisert tema slik at alle kan forstå hva det dreier seg om, særlig når man har forsket på noe i flere år. Men Gunhild synes l ikke at det var skremmende å forklare på en enkel måte hva hun driver med som lege og forsker.

Hun så Forsker Grand Prix som uhøytidelig moro. Derfor gikk det greit å skrelle bort vanskelige fremmedord og fokusere på at tilhøreren skulle få noe igjen for å høre på henne.

Gunhild har allsidig erfaring med publikum. Ved siden av å være allmennlege og forsker, er hun også jazzsanger. Hun valgte å starte presentasjonen med noen toner i bakgrunnen, fra albumet "Transitions" som hun fikk utgitt i Norge og Japan i 2006. Hennes kreative evner kom også frem i valg av poetiske illustrasjonsbilder.

Tidkrevende forarbeid

Mesteparten av tiden Gunhild brukte på Forsker Grand Prix gikk med til å forberede selve foredraget.

- For min del kan jeg sammenlikne det å forberede et 45-minutters foredrag og et 4-minutters foredrag litt med det å skrive tekst til en jazzlåt versus en poplåt. Poplåta høres mye enklere ut, men det krever veldig mye å få sagt akkurat det du ønsker å si på en veldig presis måte med så få ord, når formen er så stram. Så det krever faktisk mer forberedelser.

Anbefaler du å delta i FGP?

- Man bør være generelt interessert i formidling og ikke synes det er altfor skremmende for at man skal ha full glede av opplegget. Men for de som ønsker å utvikle formidleren i seg er dette et bra tilbud! Jeg håper det kommer flere liknende tilbud på en litt lavere skala - for eksempel generelle kurstilbud - slik at denne kunnskapen kan spres til flest mulig av universitetets formidlere.

Gunhild vil gjerne fortsette å jobbe videre både som forsker, lege og musiker. Hun ønsker å se hvordan hun kan kombinere forskning og kunnskapsformidling.


Vi gratulerer stipendiat Geeta Gulati fra Institutt for klinisk medisin, som vant i Oslo med foredraget «Hjertesorg» av cellegift!
 

Av Anbjørg Kolaas (foto og tekst)
Publisert 9. okt. 2012 13:15 - Sist endret 3. des. 2020 11:08