Aktuelle saker i 2013

Publisert 12. juni 2013 11:00

Masterstudenter i sykepleievitenskap og avansert geriatrisk sykepleie presenterte sine prosjekter for inviterte ved Geriatrisk ressurssenter 7. juni 2013. Begge masterkullene presenterte oppgaver der noe av erfaringene kom fra studiebesøk ved Geriatrisk ressurssenter, og en introduksjon til mangfoldet innenfor Samhandlingsarena Aker.

Publisert 19. mars 2013 15:22

Camilla Stoltenberg presenterte "Nytten av helseregistre-Gode helseregistre bedre helse" på Mandagsmøte Lille Ullevål 18.mars.

Les presentasjonen fra foredraget

Publisert 15. mars 2013 14:03

Finansdepartementet offentliggjorde i dag oppnevningen av nytt skatteutvalg som skal vurdere selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen.  Helsams Annette Alstadsæter er i utvalget. Les pressmeldingen på regjeringen.no og sammensetningen av utvalget

Publisert 6. feb. 2013 14:48

Hvordan kan samarbeid innen utdanningsfeltet gi faglig løft?