Forsker som er rå på media

To forsider på samme dag. Gastroenterolog Michael Bretthauer er rå til å formidle forskning i media.

Bretthauer med noen avisoppslag

Forskningsgruppen Klinisk effektforskning fikk bred medieomtale for banebrytende forskning i august, takket være iherdig mediejobbing i kulissene fra gruppeleder Michael Bretthauer. Foto: Ram Gupta OUS

I tillegg til forsidene i Aftenposten og Dagbladet, ble det over noen uker flere ti-talls omtaler i inn- og utland. Omtalene sprang ut fra to artikler som Bretthauers forskningsgruppe publiserte i velrenommerte tidsskrifter i august.

Medieomtale av forskning er viktig

Bred medieomtale av forskning oppstår sjeldent av seg selv. Vi tar en prat med mannen bak all oppmerksomheten, professor og overlege Michael Bretthauer.

- Dette stjeler vel fra forskningstiden?

- Ja, det gjør det. Men medieomtale av forskning er viktig fordi det bidrar til positiv endring. Samtidig må det være en balanse i hvordan du bruker tiden, sier Bretthauer, som har mer enn nok å gjøre som leder for forskergruppen Klinisk effektforskning.

Målet er endring

Han snakker om endringer i behandlinger og retningslinjer. Endring er det overordnede målet med forskning, mener Bretthauer. Han forklarer:

- Jeg mener at media inngår i kjeden som går fra forskning som finner ny kunnskap, via publisering i fagtidskrifter og frem til de som til slutt bestemmer hvordan forskningen kan brukes i pasientbehandling; myndigheter, regionale foretak, sykehusdirektørern. Omtale i media er viktig frem mot anvendelse av ny forskning.

- Dessuten må vi nå pasientene, slik at de kan stille bedre spørsmål til legen sin. Pasientene leser ikke fagtidsskrifter. For å nå dem må forskningen formidles i de vanlige mediene. Medieomtale fører dessuten til folkeopplysning og debatt. Det er en god ting i seg selv.

Koordinering i kulissene

For kommunikasjonsrådgiveren er det lett å se at Bretthauer har gjennomført en avansert mediekoordinering i kulissene. Han er likevel ikke mye sitert i de mange avisartiklene.

Hvordan henger det sammen, når det er han som har stått for mediekontakten?

- Jeg har oppfordret stipendiatene og kollegene i forskergruppen til å uttale seg. Jeg ønsker at andre skal lære å snakke i media, det er viktig at vi forskere kan dette. Det er viktig å la den yngre generasjonen slippe frem, slik at de kan lære det videre.

- Hvordan har du lært å jobbe så effektivt mot media?

- Interesse er det viktigste! Dessuten har jeg en viss erfaring, som tidligere redaktør i Tidsskriftet og New England Journal of Medicine. For tiden har jeg et verv i et gastroenterologisk tidsskrift.

Bretthauers råd til kolleger som vil ut i media

  • Ha god forskning i bunn
  • Forbered deg før du ringer en redaksjon, vit hva du skal si
  • Bruk vanlig språk når du snakker med journalisten. Ikke bruk fagspråk
  • Gi journalisten tid til å vurdere om saken er av interesse. Ingen vits å ringe kvelden før artikkelen din kommer ut i The Lancet
  • Gå rett på sakens kjerne: Hva fant jeg? Hva betyr dette?
  • Sørg for å gjøre avtale med journalisten om overholdelse av sperrefrister (embargo). Dette er veldig viktig!
  • Hvis du ikke har erfaring med mediejobbing fra før: bruk heller Kommunikasjonsavdelingen

Utvalgte medieomtaler

Referanse til forskningsartiklene

Long-Term Colorectal-Cancer Mortality after Adenoma Removal.
Magnus Løberg, M.D., Mette Kalager, M.D., Ph.D., Øyvind Holme, M.D., Geir Hoff, M.D., Ph.D., Hans-Olov Adami, M.D., Ph.D., and Michael Bretthauer, M.D., Ph.D.
N Engl J Med 2014; 371:799-807 August 28, 2014 DOI: 10.1056/NEJMoa1315870

Effect of Flexible Sigmoidoscopy Screening on Colorectal Cancer Incidence and Mortality - A Randomized Clinical Trial.
Øyvind Holme, Magnus Løberg, Mette Kalager, Michael Bretthauer, Miguel A. Hernán, Eline Aas, Tor J Eide, Eva Skovlund, Jørn Schneede, Kjell Magne Tveit og Geir Hoff.
JAMA. 2014;312(6):606-615. doi:10.1001/jama.2014.8266

Av Ram Eivind Gupta, kommunikasjonsrådgiver ved OUS
Publisert 8. okt. 2014 09:28 - Sist endret 3. des. 2020 11:09