Fulbright-stipend til stipendiat

Stipendiat Maren Falch Lindberg ved Avdeling for sykepleievitenskap fikk denne uken tildelt Fulbrightstipend for året 2014-2015. Stipendet tildeles studenter og forskere som ønsker forskeropphold i USA.

Stipendiat Maren Falch Lindberg fikk utdelt diplomet ved Det Norske Nobelinstitutt.  Foto: Sara Ullerø

For Lindberg vil stipendet bidra til finansiering av ett års forskeropphold ved University of California, San Francisco (UCSF) fra august 2014.

Doktorgradsstudien omhandler forløp av smerter, symptomer, funksjon og livskvalitet etter kneprotesekirurgi. I USA skal hun arbeide ved Research Center for Symptom Management.

Hun regner med stort faglig utbytte av oppholdet gjennom å delta i et aktivt og inspirerende fagmiljø med høy ekspertise. Gjennom oppholdet vil hun også få muligheten til å utvikle et mer langsiktsamarbeid med forskere ved UCSF, noe som er helt i tråd med Fulbrights intensjoner.

Publisert 12. juni 2014 11:49 - Sist endret 15. mai 2017 12:30