Ny pilotstudie på ortopedisk sykehus i Russland

Forskere ved Avdeling for sykepleievitenskap besøkte nylig sine russiske medforskere i St. Petersburg for å starte en pilotstudie med artrosepasienter som får implantert kneprotese. Prosjektet inngår i fakultetets satsning på forskningssamarbeid med Russland.

Maren Falch Lindberg, Nickolay Kornilov og Anners Lerdal. Foto: UiO

PhD-student Maren Falch Lindberg og professor Anners Lerdal er med på å starte en pilotstudie i Russland, som tilsvarer hennes doktorgradsstudie i Oslo.

Studien har som mål å beskrive ulike smerteforløp hos artrosepasienter som får implantert kneprotese. I tillegg ønsker Lindberg å identifisere hvilke faktorer som kan forutsi kort- og langsiktige forløp av smerter, funksjon og helserelatert livskvalitet:

"Jeg ønsker å finne ut om det er noe helsepersonell kan observere og behandle mens pasientene er innlagt på sykehuset, som kan bidra til at pasientene får et bedre resultat av kneoperasjonen."

Forskjeller mellom Norge og Russland

Over 200 pasienter fra Lovisenberg Diakonale Sykehus er allerede inkludert i studien og følges opp i ett år. Som et ledd i UiOs satsning på forskningssamarbeid med Russland starter Lindberg nå opp en pilotstudie på Russlands største ortopediske sykehus i St. Petersburg – Russian Institute of Tramatology and Orthopaedics named after R.R. Vreden.

Den russiske studien har mange likheter med den norske. Forskjellen er at pasientene i Russland er innlagt på sykehus og får rehabilitering i to uker etter operasjonen. Dermed kan Lindberg detaljkartlegge smerteforløpet over lengre tid enn i Norge hvor pasientene ofte ligger på sykehus i kun 4 dager. Hun lurer på om forskjeller i liggetid og behandling mellom landene kan spille en rolle for smerteforløpet og behandlingsresultatet.

Påvirker psykososiale faktorer behandlingen?

Lederen av kneavdelingen, ortopeden Nickolay Kornilov er ansvarlig for gjennomføringen av studien i Russland. Kornilov og hans kollegaer er svært spente på forskningsresultatene, spesielt på hvilken rolle psykososiale faktorer har for behandlingsresultatet. Alle datainnsamlingsverktøyene er allerede oversatt til russisk. Studien skal etter planen ha oppstart i mars.

Maren har et solid forskerteam i ryggen:

  • professor Anners Lerdal, UiO og Lovisenberg Diakonale Sykehus
  • professor Tone Rustøen, UiO og Oslo universitetssykehus
  • professor Leiv Arne Rosseland, UiO og Oslo universitetssykehus
  • professor Christine Miaskowski, University of California, San Francisco
  • dosent Anders Kottorp, Karolinska Institutet
  • kirurg Einar Amlie, Lovisenberg Diakonale Sykehus
  • seniorforsker Caryl L. Gay, University of California, San Francisco og Lovisenberg Diakonale Sykehus
Av Anbjørg Kolaas
Publisert 14. feb. 2014 15:23 - Sist endret 3. mars 2014 09:36