Pris for kvalitet i utdanningen

Det medisinske fakultet har tildelt utdanningspriser for 2014. Master of International Community Health fikk pris for kvalitet i bachelor- og masterutdanningen.

Foto: UiO

Prisen gis til det forskningsbaserte studieprogrammet fordi dette studietilbudet innebærer en reell internasjonalisering med bruk av undervisningsmetoder som styrker gjensidig respekt mellom lærere og studenter gjennom fri og åpen dialog om relevante temaer.

Priskomiteen har lagt vekt på:

  1. Programmet representerer en reell internasjonalisering av studietilbudet ved UiO.
  2. Studieprogrammet er tverrfaglig og tilbyr en rekke emner innen global helse som er innovative med hensyn til sammenheng mellom menneskerettigheter, politikkutforming og medisinsk forskning.
  3. Programmets undervisningsmetoder gir en helt spesiell pedagogisk og faglig effekt i dette flerkulturelle programmet. Internasjonale studenter får en undervisning preget av gjensidig respekt mellom lærere og studenter med fri dialog om kultur, sykdom og behandling.
  4. Studieprogrammets vektleggelse av moderne medisinsk kunnskap og vitenskapelig metodologi om smittsomme sykdommer, reproduktiv helse så vel som aldring og uførhet gir viktige perspektiver for videre arbeid innen helsesektoren. Studenter opplever den praksisnære utdanningen i folkehelse som direkte nyttig for deres videre arbeid innen helsesektoren.
  5. Hver enkelt student får oppfølging og veiledning fra instituttets lærere i forbindelse med gjennomføring av feltarbeid i form av folkehelseprosjekter over hele verden. Studentenes tilbakemelding på denne veiledningen er positiv.
Publisert 1. juli 2014 09:29 - Sist endret 12. aug. 2014 16:03