Aktuelle saker i 2015

Publisert 23. nov. 2015 14:29

Bianba (og medarbeidere) vant forskerpris for yngre forskere (under 45 år) fra The Lancet and Chinese Academy of Medical Sciences i forbindelse med The Lancet-CAMS Health Summit i Beijing, October 30-31, 2015. Det ble sendt inn totalt 600 arbeider til konferansen.

Marit Kirkevold ved sin arbeidsplass
Publisert 23. okt. 2015 13:45

Institutt for helse og samfunn, UiO og samarbeidspartnere har fått midler fra Forskningsrådet til å starte forskerskolen "The Norwegian Research School for Research and Development of Municipal Health and Care" (MUNI-Health-CARE). Fagmiljøene planlegger å utvikle 16 nye kurs og ta opp 30 PhD-studenter fra høsten 2016.

Publisert 6. okt. 2015 15:47

Ragnhild Hellesø, programleder for master i avansert geriatrisk sykepleier har vært en uke ved Hopkins ElderPlus i Baltimore for å få mer kunnskap om rollen som Nursing Practitioner. Denne rollen tilsvarer i stor grad AGS i Norge.

Anne Moen underviser
Publisert 5. okt. 2015 13:59

Forskere ved institutt for helse og samfunn deler sin kunnskap om prosjektskriving og gjennomføring av forskningsprosjekter gjennom seminarer både i Norge og utenlands. I september hadde Jeanette H. Magnus og Anne Moen workshop for engasjerte deltakere i Jimma, Etiopia.

Publisert 3. juli 2015 11:24

Eli Haugen Bunch døde søndag 28. juni 2015 etter lengre tids sykdom. Hun ble 76 år. Siden hun var første norske sykepleier som avla doktorgrad i sykepleie er det også slik at vi som sykepleiere kan si at en av våre pionerer nå er gått bort. Bisettelsen er fredag 10. juli kl. 09.30 fra Haslum Krematorium i Bærum.

Holme og Løberg mottar pris
Publisert 10. juni 2015 13:05

Den norske Fulbright alumniorganisasjonens vitenskapelige komité har tildelt Øyvind Holme og Magnus Løberg prisen for beste forskningsartikkel i 2014. Artikkelen som er publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA) viser at screeningen var et effektivt tiltak for å redusere både forekomst og død av tykktarmskreft.

Publisert 12. mai 2015 09:35

Helsam gjennomførte Holmenkollstafetten med et tverrfaglig og internasjonalt team! Det stripete laget hadde ingen problemer med å finne hverandre ved veksling : )

Publisert 11. mai 2015 11:57

The University of Oslo’s Institute of Health and Society is raising donations for one medical camp to be held before 17th of May, in a badly affected and difficult-to-access area in Dolakha. The total cost of the camp amounts to 18.500 NOK (245.300 NP Rupees), which covers travel, equipment, medicines, bandages etc.

Portrett av Marit Helene Hem
Publisert 30. apr. 2015 13:29

Senter for medisinsk etikk har fått to Scientia Fellows. Marit Helene Hem og Elleke Landeweer fra Nederland bytter arbeidsplass for et år, som et ledd i karriereutvikling mot professorkompetanse.

Publisert 24. apr. 2015 09:22

Hvordan kan man forbedre smerteoppfølging hos pasienter med revmatoid artritt eller bedre smertelindringen til pasienter med rusproblematikk som gjennomgår et kirurgisk inngrep? Kan nettbrett brukes til å forebygge underernæring hos pasienter? Masterstudenter i sykepleievitenskap tok opp disse temaene i presentasjoner for inviterte ved Geriatrisk ressurssenter.