Beste internasjonale publikasjon om pasient-sentrert elektronisk samhandling

International Medical Informatics Association har vurdert en vitenskapelig publikasjon fra sykepleieforskere ved UiO som en av tre beste om elektroniske helseinformasjonssystemer for å bedre pasientsentrert samhandling.

Sykepleier med PC

Innføringen av e-meldinger har gjort kommunikasjonen enklere og bidrar til å redusere feil i behandlingen. Foto: Line Melby

Hvert år utgir International Medical Informatics Association (IMIA) en årbok.

I 2015 årgangen er artikkelen “Introducing electronic messaging in Norwegian healthcare:Unintended consequences for interprofessional collaboration” vurdert som en av tre beste internasjonale artikler om elektroniske helseinformasjonssystemer (HIS) som har som formål å bedre pasientsentrert samhandling. Artikkelen som er skrevet av seniorforsker Line Melby (nå Sintef, tidligere UiO) og professor Ragnhild Hellesø er publisert i 2014 i International Journal of Medical Informatics.

3 beste av 115 publikasjoner

For utvelgelse av beste artikkel ble det gjennomført en systematisk vurderingsprosess der 115 artikler om bruk av HIS for bedring av samhandling og koordinering ble identifisert i Pubmed/Medline og Web of Science. Etter første vurdering ble 15 kandidater sendt videre for ny fagfellevurdering. Til slutt ble tre artikler vurdert som «best papers»; en fra Europa og to fra USA.

Intervjuer om elektronisk samhandling

Artikkelen til Melby og Hellesø som bygger på intervju med 23 hjemmesykepleiere, 11 fastleger, 5 helsesekretærer og prosjektledere, analyserer ikke-intenderte konsekvenser når fastleger og hjemmesykepleiere kommuniserer ved elektronisk meldingsutveksling. Vanligvis har man i forskningen fokusert på negative uintenderte konsekvenser ved innføring av HIS, men i denne artikkelen er det også pekt på positive ikke-intenderte konsekvenser.

Analysen viste at kommunikasjonen om pasienter problemer ble mer effektivt ved elektronisk samhandling (intendert positiv konsekvens), men mindre direkte kontakt og kjennskap til hverandre, som ble oppfattet som viktig for et godt samarbeid, kan forringes (intendert negativ konsekvens). Elektronisk meldingsutveksling gjorde det mulig å være mer proaktive i samarbeidet og mer utfyllende informasjon om pasienter de samarbeidet om ble utvekslet (ikke-intendert positiv konsekvens). I tillegg ble informasjon lagret i pasientjournalen, noe som medførte at samarbeidspartene ikke kunne overse hverandres forespørsel og det utjevnet maktbalansen mellom samarbeidspartene (ikke-intendert positiv konsekvens).

Omtalen i IMIA-Yearbook fremhever at artikkelen viser behovet for å få kunnskap om hvilken betydning innføring av HIS har for organisatoriske forhold som arbeidsflyt og arbeidsprosesser. Man kan ikke bare ha fokus på resultater av endringer, men følge prosjekter fra starten for å ta lærdom av dem og for å kunne korrigere underveis.

Publisert 23. des. 2015 15:22 - Sist endret 7. feb. 2020 15:09