Fulbrightpris til kreftforskerne Øyvind Holme og Magnus Løberg

Den norske Fulbright alumniorganisasjonens vitenskapelige komité har tildelt Øyvind Holme og Magnus Løberg prisen for beste forskningsartikkel i 2014. Artikkelen som er publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA) viser at screeningen var et effektivt tiltak for å redusere både forekomst og død av tykktarmskreft.

Holme og Løberg mottar pris

Fulbrightprisen for beste artikkel i 2014 ble tildelt under en høytidelig seremoni på Det Norske Nobelinstitutt i Oslo 9. juni. Vinnere mottok diplom og til sammen 50 000 kr.

Fra venstre: Anners Lerdal, Professor, UiO, prisvinner Øyvind Holme og Magnus Løberg, UiO og Niels Nagelhus Schia, NUPI. Foto: Kevin McGuiness

Største randomiserte studien i Norge

Data til artikkelen er hentet fra Norwegian Colorectal Cancer Prevention (NORCCAP) studien. Dette er den største randomiserte studien som er gjennomført i Norge. Hele 100 000 nordmenn ble invitert til å delta, hvorav 21000 ble invitert til screeningsundersøkelse med tarmkikkert. Deltagerne ble undersøkt ved Ullevål universitetessykehus og Sykehuset Telemark i Porsgrunn i 1999 til 2001 og fulgt opp i inntil 13 år senere. I gruppen som fikk tilbud om screening var forekomsten av tykktarmskreft 20 % lavere enn kontrollgruppen, og dødeligheten var redusert med 27%.

Øyvind Holme er overlege ved Sykehuset Sørlandet og Magnus Løberg er postdoktor ved Institutt for helse og samfunn, ved Det medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo. Artikkelen er skrevet av forskere fra Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, Kreftregisteret, Sykehuset Telemark, Sørlandet Sykehus, og Harvard School of Public Health.

Begrunnelse fra Fulbrights vitenskapelige komité

"Artikkelen til prisvinnerne er et særdeles godt eksempel på resultater norske forskere leverer gjennom deltakelse i Fulbrightprogrammet. Nominasjonene komiteen vurderte bekrefter at deltakere i Fulbrightprogrammet etter USA-oppholdene lever konkrete resultater og banebrytende forskning på internasjonalt toppnivå."

Fulbrights vitenskapelige komité har bestått av forsker Niels Nagelhus Schia (leder), professor Anners Lerdal, professor Dag E. Undlien og seniorforsker Kristian Åtland.

Forskeropphold i USA

Fulbrightprogrammet tildeler årlig stipend til fremragende mastergradsstudenter og forskere som ønsker å tilføre egen forskning en ekstra dimensjon gjennom forskeropphold i et fremragende forskningsmiljø i USA.

The Fulbright Alumni Association of Norway annonserte sin forskningspris for første gang i 2014. Den vitenskapelige komiteen mottok nominasjoner av artikler innen en rekke ulike fagdisipliner som statsvitenskap, medisin, økonomi, historie og klimaforskning. Forskningsprisen er en årlig kåring av beste artikkel publisert i fagfellevurderte tidsskrifter av norske forskere som tidligere har mottatt fulbrightstiped for forskningsopphold i USA.

Referanse

Øyvind Holme, Magnus Løberg, Mette Kalager, Michael Bretthauer, Miguel A. Hernán, Eline Aas, Tor J Eide, Eva Skovlund, Jørn Schneede, Kjell Magne Tveit og Geir Hoff. Effect of Flexible Sigmoidoscopy Screening on Colorectal Cancer Incidence and Mortality - A Randomized Clinical Trial. JAMA 2014 (13. August 2014)

Av Anbjørg Kolaas
Publisert 10. juni 2015 13:05 - Sist endret 17. juni 2020 09:33