English version of this page

Gravitate-Health samlet for første gang

Etter 18 måneder med digital samarbeid er det endelig fysisk møte i Gravitate-Health, forskningskonsortiumet med 40 partnere fra 15 land, der UiO ved professor Anne Moen er koordinator. De skal utvikle digitale løsninger med mer tilrettelagt informasjon om medisiner for å styrke etterlevelse av behandling og forbedre livskvalitet for europeiske pasienter.

Anne Moen og Giovanna Ferrara

Gravitate-Health Public-Private Partnership ledes av vår professor Anne Moen i samarbeid med Giovanna Ferrari, Pfizer. De var veldig fornøyd med å kunne samle hele konsortiet til fysisk workshop nå i slutten av juni 2022, 1,5 år etter at prosjektet startet. Selv om de to har møttes et par ganger før, er møtet i Oslo frøste gang veldig mange av konsortiets deltakere møtes. Foto: Åsne Rambøl Hillestad, UiO

Foto: Åsne Rambøl Hillestad, UiO

Det var en frydefull og samtidig fokusert stemning når forskningskonsortiet Gravitate-Health endelig kunne møtes fysisk til interaktive workshop i Norge. Konsortiet ledes av professor Anne Moen som fikk 18,5 millioner Euro fra The Innovative Medicines Initiative (IMI). – Når man får tilslaget på en IMI har man beskrevet et forsknings- og innovasjonsprosjekt som adresserer tematikk og problemstilling som er definert av de private partnerene, forklarer professor Anne Moen. Hun leder prosjektet sammen med Giovanna Ferrari som representerer legemiddelfirmaet Pfizer. De møttes fysisk et par ganger da vi forberedte prosjektet, seint i 2019 og rett før COVID-19 lock down i 2020. Prosjektet startet opp 1. november 2020, men mange av medlemmene i konsortiet har aldri møttes før nå, på workshop i deilige sommerdager i Oslo.

Ulike perspektiver gir nye innfallsvinkler

På workshopen ble konsortiemedlemmene delt i mindre grupper etter tema og interesseområder for å kunne bli bedre kjent, og ikke minst bidra med sine ulike fagkompetanser for å avklare viktige tema og prioritere videre arbeid. – At vi møtes fysisk vil forhåpentligvis knytte flere folk i konsortiet sammen, sier Giovanna Ferrari fra Pfizer. Foreløpig kan de ikke si så mye om løsningene de diskuterer på workshopen. Gravitate-Health skal lage digitale løsninger som gir bedre tilgang til informasjon om egne medisiner, og bidra til å styrke informasjonsforståelse for å sikre tryggere legemiddelbruk. – I denne fasen, mens vi ennå eksperimenterer med løsningskonsepter, er det viktig at vi ikke låser oss ved å fremheve noen ideer fremfor andre, forklarer Anne, som ennå ikke vil røpe detaljer fra diskusjonene. 

Brukerreisen gir veien til målet

Målet er at løsningene konsortiet finner frem til skal bidra til å redusere risiko for feil i legemiddelbruk, gi bedre persontilpasning og øke livskvalitet hos pasienter i Europa. Som en hjelp i arbeidet har Gravitate-Health prosjekt utviklet personas som eksmeplifiserer sentrale utfordringer pasientene har. Filmene om norske Marias brukerreise (YouTube) og annen informasjon om prosjektet er på nettsiden www.gravitatehealth.eu.

IMI prosjektet Gravitate-Health (grant agreement No 945334) er finansiert av Horizon2020, European Commission, EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), og IMI Associated Partner Datapharm Limited.

Se bildene fra den interaktive workshopen under.

logo gravitate health

Gravitate Health interactive workshop i Oslo 29. og 30. juni 2022.

Les mer

 Image may contain: Text, Font, Line.         Bildet kan inneholde: tekst, skrift, linje, logo.

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 2. juli 2022 12:54 - Sist endret 11. juli 2022 13:06