Gravitate Health interactive workshop i Oslo 29. og 30. juni 2022.

 • 1. juli 2022

  Veldig god steming blant medlemmene i Gravitate-Health på interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.

 • 1. juli 2022

  Konsortium koordinator og forskningsleder Anne Moen (UiO) og Industry Lead Giovanna Ferrari (Pfizer).

  Gravitate-Health interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.

 • 1. juli 2022

  Veldig god steming blant deltakerne i Gravitate-Health interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.

 • 1. juli 2022

  Koordinator Anne Moen, UiO og Industry Lead Giovanna Ferarri, Pfizer fotograferes. Veldig god steming blant medlemmene i Gravitate-Health på interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.

 • 1. juli 2022

  Alle  deltakerne stemte over ideene og problemstillingene de foreløpig har kommet frem til i prosjektet i løpet av workshopen. 

  Gravitate-Health interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.

 • 1. juli 2022

  Anne Moen holder innlegg. Deltakerne ble delt inn i mindre grupper etter interesseområder og kompetansebakgrunn.

  Gravitate-Health interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.

 • 1. juli 2022

  Giovanna Ferrari innleder. Deltakerne arbeider i grupper etter interesseområder og kompetansebakgrunn.

  Gravitate-Health interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.

 • 1. juli 2022

  Cecilia Vera, UPM innleder workshop. Deltakerne arbeidet i grupper for å avklare sentrale spørsmål.

  Gravitate-Health interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.

 • 1. juli 2022

  Deltakere diskuterer sentrale tema.

  Gravitate-Health interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.

 • 1. juli 2022

  Deltakere diskuterer viktige problemstillinger

  Gravitate-Health interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.

 • 1. juli 2022

  Deltakerne avklarer sentrale spørsmål.

  Gravitate-Health interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.

 • 1. juli 2022

  Fra plenumdiskusjoner.

  Gravitate-Health interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.

 • 2. juli 2022

  Arbeidsmiddag og bli kjent med Oslofjorden.

  Gravitate-Health interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.

 • 2. juli 2022

  Båttur med arbeidsmiddag. Gravitate-Health interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.

 • 2. juli 2022

  Arbeidsmiddag og felles tur på Oslofjorden.

  Gravitate-Health interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.

 • 2. juli 2022

  Arbeidsmiddag på Oslofjorden.

  Gravitate-Health interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.

 • 2. juli 2022

  God stemning under arbeidsmiddag på Oslofjorden.

  Gravitate-Health interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.

 • 2. juli 2022

  Arbeidsmiddag på Oslofjorden.

  Gravitate-Health interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.

 • 1. juli 2022

  Introduksjon til workshopen av koordinator og forskningsleder Anne Moen (UiO) og Industry Lead Giovanna Ferrari (Pfizer). 

  Gravitate-Health interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.Lagre

 • 1. juli 2022

  Takk for innsatsen !

  Gravitate-Health interactive workshop i Oslo 29. - 30. juni 2022.