Aktuelle saker - Side 7

Publisert 1. juni 2012 11:42

Hvert år dør millioner av mennesker av sykdommer som kunne vært forebygget eller behandlet, spesielt i fattige land. Alle land bør forplikte seg til å bidra med offentlig finansiering til medisinsk innovasjon, mener ekspertgruppe.

Publisert 2. apr. 2012 11:15

Knut Erik Tranøy har gjort inntrykk på mange, blant annet Knut Olav Åmas som har skrevet en fin kommentar i Aftenposten: De eldste er ofte de yngste. 

Nedenfor er nekrolog fra forskere ved Senter for medisinsk etikk.

Publisert 10. feb. 2012 11:15

Utenriksminister Jonas Gahr Støre var på Blindern for å åpne seminaret til kommisjonen for "Global Governance for Health", som skal lage en rapport om hvordan politikere kan ta hensyn til helse når de tar sine avgjørelser.

Publisert 31. jan. 2012 16:53

På oppstartsseminaret 27. januar var det en entusiastisk forsamling av ledere i Oslo kommunes helse- og velferdsetater og forskere ved Helsam, som delte ideer for mulig forskningssamarbeid.