English version of this page

Seksjon for forskningsadministrasjon Helsam (FA)

Postadresse Postboks 1130 Blindern, 0318 OSLO
Besøksadresse Kirkeveien 166
Fredrik Holsts hus
0450 OSLO
Telefon +47 22850550
Stedkode 520103