English version of this page

Seksjon for studieadministrasjon Helsam (STUDADM)

Postadresse Postboks 1130 Blindern, 0318 OSLO
Besøksadresse Kirkeveien 166
Fredrik Holsts hus
0450 Oslo
Stedkode 520105

Ansatte

Listen inneholder 84 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Abrahamsen, Cathrine Student cathrine.abrahamsen@medisin.uio.no
Amble, Taran Elise Student t.e.amble@studmed.uio.no
Anisdahl, Karoline Student karoline.anisdahl@studmed.uio.no
Aven, Håvard Student havard.aven@studmed.uio.no
Berild, Dag +47 22119152 dag.berild@medisin.uio.no
Bjørneng, Ragnhild Seniorrådgiver +47 22850653 ragnhild.bjorneng@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Emner, Studieveiledning, Personaladministrasjon, Nettpublisering, Koordinering
Bogsrud, Martin Prøven Student m.p.bogsrud@medisin.uio.no
Braut, Geir Sverre Dosent g.s.braut@medisin.uio.no
Brekke, Eleonora Seniorkonsulent +47 22850562 +47 22850523 eleonora.brekke@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, FS, Emner, Eksamen, Inspera, Studieadministrasjon
Børøsund, Elin elin.borosund@medisin.uio.no
Coman, Alina +47 22850668 +47 92665137 alina.coman@medisin.uio.no Etikk, kvalitative metoder, Psykisk helse, Teknologi, kulturstudier
Dahl, Fredrik Molvig Student f.m.dahl@studmed.uio.no
Danielsson, Malin Madeleine Student m.m.danielsson@studmed.uio.no
Dybvik, Jarle Sæby Student j.s.dybvik@studmed.uio.no
Eriksen, Terese Seniorkonsulent +47 22850526 terese.eriksen@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Grimsøen, Rebekka Student rebekka.grimsoen@studmed.uio.no
Hammersmark, Håkon Nesbakken Student h.n.hammersmark@studmed.uio.no
Hansen, Ingrid Storaas Student i.s.hansen@studmed.uio.no
Hennum, Lea Baller Student l.b.hennum@studmed.uio.no
Hildrum, Jonas Meek Student j.m.hildrum@studmed.uio.no
Hjortaas, Kristian Student kristian.hjortaas@studmed.uio.no
Holte, Arne Professor emeritus +47 23408244 arne.holte@psykologi.uio.no
Hordvik, Anne-Marte Student a.m.hordvik@studmed.uio.no
Hussain, Hinna Student hinna.hussain@studmed.uio.no
Hyllestad, Susanne Student susanne.hyllestad@studmed.uio.no
Igland, Marte Tveit Student m.t.igland@studmed.uio.no
Ihle-Hansen, Hege Beate Førstelektor h.b.ihle-hansen@medisin.uio.no
Iqbal, Zahra Zeineb Student z.z.iqbal@studmed.uio.no
Jamal, Zena Student zena.jamal@studmed.uio.no
Jeppestøl, Kristin kristin.jeppestol@medisin.uio.no
Jeyandra, Cyndia Student cyndia.jeyandra@studmed.uio.no
Kjærre, Halvar Andreassen h.a.kjarre@medisin.uio.no
Kumlin, Marianne Student marianne.kumlin@studmed.uio.no
Kunst, Natalia Fagkonsulent natalia.kunst@medisin.uio.no Helseøkonomi, Økonomisk evaluering
Kvinge, Sondre Magnus Fonn Student s.m.f.kvinge@studmed.uio.no
Kåsa, Benedicte Dorthea Weberg Student b.d.w.kasa@studmed.uio.no
Laastad, Helene Student helene.laastad@studmed.uio.no
Le Page, Siv Støfring Seniorkonsulent +47 22844615 s.s.l.page@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Lund, Ane Sofie Bratlie Student a.s.b.lund@studmed.uio.no
Lunde, Anna Grasdal Student a.g.lunde@studmed.uio.no
Lunde, Cecilie Student cecilie.lunde@studmed.uio.no
Lundekvam, Jonas Andre Student j.a.lundekvam@studmed.uio.no
Løvendahl, Lill Kathrine Seniorkonsulent +47 22845392 l.k.lovendahl@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Inspera, Emner, FS, Canvas, Opptak, eBilag
Magnusson, Ola Anders Rådgiver +47 22845046 o.a.magnusson@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Administrasjon, Studieveiledning, Utveksling, Opptak, Godkjenning, Internasjonalt samarbeid, Joint Degree, Emner
Mai, Hanh Thuy Student h.t.mai@studmed.uio.no
Mamelund, Svenn-Erik s.e.mamelund@medisin.uio.no
Manneråk, Mari Aarøe Student m.a.mannerak@studmed.uio.no
Meshechkov, Nikita Student nikita.meshechkov@studmed.uio.no
Mjøen, Mari Elisabeth Seniorkonsulent +47 22845047 m.e.mjoen@medisin.uio.no Eksamen, Inspera, FS, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak
Mjøs, Ingrid Student ingrid.mjos@studmed.uio.no
Moldestad, Martine Engebretsen Student m.e.moldestad@studmed.uio.no
Møkleby, Vegard Frøystadvåg Seniorkonsulent +47 22856335 Kontortelefon: v.f.mokleby@medisin.uio.no
Müller-Nilssen, Herman Thori Student h.t.muller-nilssen@studmed.uio.no
Neset, Birthe Seniorkonsulent +47 22850563 birthe.neset@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Emner, FS, Inspera, Opptak
Nilsen, Anne-Gunn Thyrum Seksjonssjef +47 22845044 22845077 a.g.t.nilsen@medisin.uio.no Ledelse, Administrativ ledelse, Utdanning, Studieadministrasjon
Njie, Hassan Student hassan.njie@studmed.uio.no
Nøland, Sara Julie Maria Tellefsen Student s.j.m.t.noland@medisin.uio.no
Olsen, Heidi Skjennem Student h.s.olsen@studmed.uio.no
Omdahl, Håvard Austbø Student h.a.omdahl@studmed.uio.no
Pahle, Jan Andreas Saxlund Fagkonsulent andrp@student.ifikk.uio.no
Raza, Merita Emini Seniorkonsulent +47 22850611 m.e.raza@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Reyes, Ronaldo Valuz Student r.v.reyes@studmed.uio.no
Rihel, Rahul Student rahul.rihel@studmed.uio.no
Rivedal, Sunniva sunniva.rivedal@medisin.uio.no
Rosic, Iva Student iva.rosic@studmed.uio.no
Savola, Jonna Henriikka Student j.h.savola@studmed.uio.no
Skinner, Kelli Marie Universitetslektor k.m.skinner@medisin.uio.no
Skretting, Ingegjerd Kristina Student i.k.skretting@studmed.uio.no
Småstuen, Milada Cvancarova Forsker miladacv@medisin.uio.no
Steidel, Jennie Malene Eggesbø Student j.m.e.steidel@studmed.uio.no
Stray, Daniel Student daniel.stray@studmed.uio.no
Syse, Astri Førstelektor
Söderlund, Irma Elina Student i.e.soderlund@studmed.uio.no
Tjønum, Tuva Student tuva.tjonum@studmed.uio.no
Torset, Bjørnar Bjerke Student b.b.torset@studmed.uio.no
Tveite, Leona Alandatter Student l.a.tveite@studmed.uio.no
Valeur, Hanne Støre Student h.s.valeur@medisin.uio.no
Vinge, Thea Student thea.vinge@studmed.uio.no
Wang, Pavlik Johansen Student p.j.wang@studmed.uio.no
Yamoah, Bernice Vit. assistent bernice.yamoah@studmed.uio.no
Zimmermann, Mari Student mari.zimmermann@studmed.uio.no
von Wachenfeldt, Vegard Havnes Student v.h.von.wachenfeldt@studmed.uio.no
Østensen, Elisabeth Student elisabeth.ostensen@medisin.uio.no
Østerås, Nina Førstelektor nina.osteras@medisin.uio.no