English

Seksjon for studieadministrasjon Helsam (STUDADM)

Postadresse Postboks 1130 Blindern, 0318 OSLO
Besøksadresse Kirkeveien 166
Fredrik Holsts hus
0450 OSLO
Stedkode 520105

Ansatte

Listen inneholder 15 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bjørneng, Ragnhild Rådgiver +47 22850653 ragnhild.bjorneng@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Emner, Studieveiledning, Syllabus, Nettpublisering, Koordinering
Brekke, Eleonora Seniorkonsulent +47 22850562 eleonora.brekke@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, FS, Emner, Eksamen, Inspera, Studieadministrasjon
Eriksen, Terese Seniorkonsulent +47 22850526 terese.eriksen@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Kjeldsberg, Mona Universitetslektor mona.kjeldsberg@medisin.uio.no
Le Page, Siv Støfring Seniorkonsulent +47 22844615 s.s.l.page@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Lengle, Emma J. Vitenskapelig assistent e.j.lengle@studmed.uio.no
Løvendahl, Lill Kathrine Seniorkonsulent +47 22845392 l.k.lovendahl@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Inspera, Emner, FS, Canvas, Opptak, eBilag
Magnusson, Ola Anders Rådgiver +47 22845046 o.a.magnusson@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Administrasjon, Studieveiledning, Utveksling, Opptak, Godkjenning, Internasjonalt samarbeid, Joint Degree, Emner
Mjøen, Mari Elisabeth Seniorkonsulent +47 22845047 m.e.mjoen@medisin.uio.no Eksamen, Inspera, FS, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak
Neset, Birthe Seniorkonsulent +47 22850563 birthe.neset@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Emner, FS, Inspera, Opptak
Nilsen, Anne-Gunn Thyrum Seksjonssjef +47 22845044 22845077 a.g.t.nilsen@medisin.uio.no Ledelse, Administrativ ledelse, Utdanning, Studieadministrasjon
Raza, Merita Emini Seniorkonsulent +47 22850611 +47 22845045 m.e.raza@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Skjæveland, Ida Sofie Rettedal Undvp u/gdkj.ped.utd i.s.r.skjaveland@medisin.uio.no
Småstuen, Milada C Forsker miladacv@medisin.uio.no
Tvedt, Selma Førstekonsulent selma.tvedt@medisin.uio.no