English

Praksis i allmennmedisin modul 1-3 (PRAKS1-3)

Postadresse Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse Kirkeveien 166
Fredrik Holsts hus
0450 Oslo
Stedkode 521510

Ansatte

Listen inneholder 33 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Barstad, Christian Universitetslektor christian.barstad@medisin.uio.no
Bjartveit, Gro Universitetslektor gro.bjartveit@medisin.uio.no
Bjørner, Trine Førsteamanuensis +47 22844695 +47 91593690 (mob) trine.bjorner@medisin.uio.no
Bugge, Harald Universitetslektor harald.bugge@medisin.uio.no
Corwin, Frid Universitetslektor frid.corwin@medisin.uio.no
Giercksky, Tone Universitetslektor tone.giercksky@medisin.uio.no
Gjerdåker, Maren Universitetslektor maren.gjerdaker@medisin.uio.no
Gjessing, Hakon Universitetslektor hakon.gjessing@medisin.uio.no
Grimstad, Anne Karine Universitetslektor a.k.grimstad@medisin.uio.no
Guldal, Ingjerd Universitetslektor ingjerd.guldal@medisin.uio.no
Hjortdahl, Marianne Universitetslektor marianne.hjortdahl@medisin.uio.no
Jelstad, Astrid Universitetslektor astrid.jelstad@medisin.uio.no
Jensen, Rebecka Universitetslektor rebecka.jensen@medisin.uio.no
Jodalen, Harald Førsteamanuensis +47 22850656 harald.jodalen@medisin.uio.no
Jørstad, Sigrunn Universitetslektor sigrunn.jorstad@medisin.uio.no
Kjellsby, Line Capjon Universitetslektor l.c.kjellsby@medisin.uio.no
Mundal, Mikkel Universitetslektor mikkel.mundal@medisin.uio.no
Nygaard, Canh Universitetslektor canh.nygaard@medisin.uio.no
Rabe, Ragnar Universitetslektor +47 67199920 ragnar.rabe@medisin.uio.no
Rõch-Pettersen, Arnt Universitetslektor
Schmidt, Siri Dautovic Universitetslektor s.d.schmidt@medisin.uio.no
Shaukat, Nadia Universitetslektor nadia.shaukat@medisin.uio.no
Slagsvold, Svein Universitetslektor svein.slagsvold@medisin.uio.no
Stavdal, Anna Universitetslektor +47 22931580 anna.stavdal@medisin.uio.no
Svendsen, Kjell-Olav B. Universitetslektor +47 22541180 k.o.b.svendsen@medisin.uio.no
Thorn, Fredrik S. Universitetslektor f.s.thorn@medisin.uio.no
Tran, Anh Thi Universitetslektor +47 22850516 a.t.tran@medisin.uio.no
Tysnes, Karin Nilsen Universitetslektor k.n.tysnes@medisin.uio.no
Tøfte-Furu, Gry-Elin Universitetslektor g.e.tofte-furu@medisin.uio.no
Tønseth, Thomas Mørk Universitetslektor t.m.tonseth@medisin.uio.no
Valhovd, Olga Universitetslektor olga.valhovd@medisin.uio.no
Wangensteen, Olav Rønningen Universitetslektor o.r.wangensteen@medisin.uio.no
Wiggen, Nina Irene Universitetslektor n.i.wiggen@medisin.uio.no