Overvekt blant barn varierer med etnisitet

Barn med bakgrunn fra Midtøsten og Nord-Afrika hadde dobbelt så høy risiko for å utvikle overvekt som barn med norsk eller annen europeisk opprinnelse, viser en ny studie fra Groruddalen.

Child on a weight scale.

Illustrasjonsbilde.

Foto: Colourbox

Forekomsten av overvekt hos førskolebarn i studien varierte mellom grupper med ulik etnisk opprinnelse. Blant førskolebarn med sør-asiatisk opprinnelse var det til sammenligning vanligere å være tynn.

– De nye funnene har betydning for oppfølging av førskolebarn med etnisk minoritetsbakgrunn på helsestasjoner og legekontor. Familien og barnehagen som ivaretar disse barna i hverdagen bør også være klar over risiko for usunn vektøkning. På denne måten kan vi sammen forhindre etniske og sosiale ulikheter i helse, sier Ingunn Toftemo, fastlege og stipendiat ved Institutt for helse og samfunn.

Har fulgt 570 barn

Forskere fra Avdeling for allmennmedisin (UiO) og Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus har fulgt 570 barn fra de lå i mors mage og fram til 4–5 års alder. Befolkningen i Groruddalen har et stort etnisk mangfold og over halvparten av barna i studien hadde etnisk minoritetsbakgrunn.

– Vi fant at 13 % av barn med norsk eller annen europeisk bakgrunn, 22 % av barna fra Midtøsten og Nord-Afrika og 5,2 % av barn med sør-asiatisk bakgrunn hadde utviklet overvekt i denne alderen, forteller Toftemo.

Analysene i den nye studien tok blant annet hensyn til mors alder, etnisitet, utdanning, fysisk aktivitet, kost og vekt, samt barnets kjønn og fødselsvekt. I tillegg til at barn med opprinnelse fra Midtøsten og Nord-Afrika hadde dobbelt så høy risiko for å utvikle overvekt enn barn med europeisk opprinnelse, viste studien at overvekt var vanligere blant jenter og hos barn av mødre som selv var overvektige før svangerskapet.

Sårbare for utvikling av overvekt

Overvekt hos voksne er forbundet med hjerte- karsykdom og diabetes type 2. Forekomsten av disse sykdommene er høyere i flere etniske minoritetsgrupper enn hos europeere.

- Overvekt er enklere å forebygge enn å behandle, og det er derfor viktig å forebygge tidlig. Barn som er overvektige har økt risiko for overvekt i voksen alder, men vi bør også være oppmerksom på barn som har vært tynne. Tidligere forskning har nemlig vist at barn som var tynne i de første leveårene har en økt sårbarhet for å utvikle diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom dersom de senere i livet opplever en stor vektøkning, forklarer Toftemo.

 

Av Thea Cecilie Engelsen
Publisert 31. okt. 2018 11:20 - Sist endret 31. okt. 2018 13:04