English version of this page

Avdeling for folkehelsevitenskap

Ansatte

Kontakt

Postadresse Pb 1089 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Forskningsveien 2b 0372 Oslo Telefon: +47 22850560

Enhetskoder

Koststed 13102000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 521200 Vortex, FS m.m.