English version of this page

Avdeling for folkehelsevitenskap

En gruppe mennesker som går i en rekke (illustrasjon)

Vi samarbeider med ledende nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer for å utvikle morgendagens bærekraftige helsetjenester. Vi er opptatt av brobygging mellom individ, helsetjeneste og samfunn. Vårt masterprogram i folkehelsevitenskap og epidemiologi gir et solid kunnskaps- og metodegrunnlag til å arbeide tverrsektorielt, og i helsetjenesten eller forvaltningen med forebyggende og helsefremmende arbeid i et livsløpsperspektiv.

Studietilbud


Aktuelle saker

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Sellevold, Vibeke Bull; Steindal, Simen Alexander; Lindberg, Maren Falch; Småstuen, Milada Cvancarova; Aamodt, Arild & Lerdal, Anners [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Many patients with persistent pain one year after total knee arthroplasty report improvement by 5-7 years.

Se alle arbeider i Cristin

  Se flere publikasjoner
 

 

Kontakt

Postadresse Pb 1089 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Forskningsveien 2b 0372 Oslo Telefon: +47 22850560

Enhetskoder

Koststed 13102000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 521200 Vortex, FS m.m.