Aktuelle saker - Side 2

kamera
Publisert 13. jan. 2017 12:50

I dag publiseres en norsk forskningsartikkel i BMJ som viser at kvinner over 60 år ikke har nytte av tarmkreftscreening med en av metodene som vurderes innført i Norge. Funnene viser at kjønn og alder har betydning når det gjelder effekt av screening.

Published Mar. 8, 2016 1:21 PM

On March 3rd, the Department of Health Management and Health Economics hosted a seminar entitled ‘Cervical cancer in Norway and Sweden: Current affairs in prevention efforts’. There were more than 40 participants from Norway and Sweden, and speakers from Karolinska Institutet, Harvard University, the Cancer Registry of Norway, and the University of Oslo.

Forsiden til Sykepleien Ledelse 1, 2016
Publisert 18. jan. 2016 14:35

Førsteamanuensis Ivan Spehars betraktninger om ledelsesutvikling i helsevesenet er basert på hans avhandling om ledelse i norske helseforetak. Han intervjuet 30 kliniske ledere i to forskjellige norske helseforetak.

Publisert 2. nov. 2015 10:01

Ankerskogens folkehelseoppdrag passer dårlig sammen med et tilhørende utsalg fra Norges «ledende» hurtigmatkjede, skriver stipendiat Henning Øien i HA 30.10.15,

Siv Furholm ved PC
Publisert 20. aug. 2015 11:31

Etter ett år med forberedelser har rekruttering av pasienter til EPoS (European Polyp Surveillance Trial) studien startet i Norge og i utlandet. EPoS studien skal inkludere 30.000 pasienter de neste tre årene. Målet med studien er å finne det optimale kontrollopplegg for pasienter som har fått fjernet polypper i tykktarmen.

Lab-testing
Publisert 5. aug. 2015 11:31

Studier viser at den første effektive vaksinen mot ebola er vellykket. Det betyr at utbruddet i Guinea kan være stoppet om et par måneder.

Publisert 5. juli 2015 13:41

Kurset i komparativ helsepolitikk i det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon var lagt til London og Oxford i mai 2015. Formålet var å få et innblikk i Storbritannias helsesystem (National Health Service), reformer og politikkutfordringer, samt å lære om den europeiske dimensjonen i landets helsepolitikk.

Holme og Løberg mottar pris
Publisert 10. juni 2015 13:05

Den norske Fulbright alumniorganisasjonens vitenskapelige komité har tildelt Øyvind Holme og Magnus Løberg prisen for beste forskningsartikkel i 2014. Artikkelen som er publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA) viser at screeningen var et effektivt tiltak for å redusere både forekomst og død av tykktarmskreft.

Publisert 20. mai 2015 10:33

Forskningsgruppen Klinisk Effektforskning har nylig holdt et kurs i medisinsk publisering ved Universitetet i Bari i Italia. Kurset var svært vellykket og deltakerne var fornøyde både med gjennomføring og innhold.

Publisert 20. okt. 2014 08:36

Gjesteforsker Michal Kaminski ved institutt for helse og samfunn mottok den 19. oktober en pris for fremragende forskning i sitt hjemland Polen. Han fikk prisen på grunn av sitt arbeid innen forskning på kolorektal kreft og screening.

Publisert 13. aug. 2014 09:29

En studie med 100.000 deltagere viser at screening med kikkertundersøkelse (sigmoidoskopi) reduserer risikoen for tykktarmskreft med 20 prosent. Resultatene er publisert i JAMA, et av verdens mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter.

Publisert 22. mai 2014 09:14

Professor John-Arne Røttingen har ledet en Chatham House arbeidsgruppe om global helsefinansiering. De anbefaler at alle land investerer minst 5 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på helse. Høyinntektsland bør også gi ekstern støtte til land med utilstrekkelig kapasitet.

Publisert 21. mai 2014 09:18

Stadig nye muligheter for kreftscreening øker faren for overdiagnostikk. I et innlegg i Aftenposten søndag 27. mai setter legene Roksund, Bretthauer og Kalager fokus på de negative effektene av dagens mange screeningmuligheter. Debattinnlegget fokuserer på Aftenpostens oppslag om screening og kreftoverlevelse den siste tiden.

Publisert 3. mars 2014 17:51

I anledning Ole Bergs 70-årsdag ble begivenheten feiret med faglig seminar Konservativ helsepolitikk - hva er det? fredag 28.februar. Tidligere og nåværende kolleger, studenter og helseministre var blant bidragsyterne og deltakerne.

Publisert 23. aug. 2012 12:55

Førsteamanuensis Hans Olav Melberg skal tilbringe ett år i USA som Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice. Stipendet dekker både reise og lønn, slik at det er mulig å oppholde seg ved en amerikansk institusjon.