Frokostseminar: Mens vi venter på eldrebølgen

Liggetid blant eldre pasienter etter innføring av samhandlingsreformen tyder på at større sengekapasitet i kommunal sektor muliggjør kortere liggetider i sykehus.  Likevel fattes beslutninger om framtidig kapasitet i de to sektorene av ulike beslutningstakere.

To tomme sykehussenger
Foto: Colourbox

Hvordan planlegge utbygging av sykehussenger og sykehjemssenger? På frokostseminaret vil vi ta opp utfordringene rundt planleggingen av kapasitet og ansvarsfordeling mellom kommunesektor og regionale helseforetak i utbyggingen av morgendagens helsetjenester.

Representanter fra RHF, kommunene, Legeforeningen og helseteknologi-industrien vil delta i paneldebatt.

Program:

  • Geir Godager (HELED, UiO): Motivering av utfordringene og befolkningsframskrivninger (10 min)
  • Tron Anders Moger (HELED, UiO): Utvikling i innleggelser og liggetider, sykehus og kommunal sektor. Eksempler nasjonalt og fra Oslo kommune (10 min)
  • Gudrun Waaler Bjørnelv (HELED, UiO): Betydning av bosituasjon for helsetjenesteforbruk mot slutten av livet (10 min)
  • Paneldebatt: Tone Tellevik Dahl (byråd for eldre, helse og arbeid, Oslo kommune), Anne Gamme (fagleder myndighetskontakt Helse og velferd, KS), Andreas Moan (Helse Sør-Øst RHF), Anne-Karin Rime (nestleder, Overlegeforeningen), Jens Espeland (medisinsk ansvarlig, Dignio) (30 min)

Frokost blir servert fra 07:45. Selve frokostseminaret begynner klokken 08:00

Seminaret er åpent for forskere og andre som er interessert i tema. Meld deg på her.

Arrangør

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Følg oss på Facebook.

Kontakt: Kristi Brinkmann Lenander

 

Publisert 18. des. 2018 11:34 - Sist endret 19. des. 2018 11:18