Arrangementer - Side 2

Health Economics on two Gears
Tid og sted: 19. mai 2017 09:0020. mai 2017 18:00, Stallen ved Professorboligen, UiO sentrum

This workshop brings together researchers from around the world working in the field of Health Economics. It provides a forum that encourages the development, critical appraisal and dissemination of methodological research related to the health domain.

Tid og sted: 10. mai 2017 13:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus

MA Sverre Vigeland Lerum ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Managing and caring for individuals with amyotrophic lateral sclerosis/motor neurone disease in Norway: a qualitative study»

Tid og sted: 10. mai 2017 10:15, Auditoriet, Fredrik Holsts Hus

MA Sverre Vigeland Lerum ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Sosiologiens syn på sjelden kronisk sykdom: Teoretiske perspektiver og klinisk relevans»

Tid og sted: 2. sep. 2016 12:15, Rikshospitalet B: Seminarrom 1 B2.U001

MD Annette Kristiansen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Dissemination and Adaption Strategies Customized for Trustworthy Clinical Practice Guidelines Using the GRADE Framework».

Tid og sted: 2. sep. 2016 10:15, Rikshospitalet B: Seminarrom 1 B2.U001

MD Annette Kristiansen ved Institute of Health and Society avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Globalizing the evidence, localizing the decisions. Future perspectives on international collaboration in guideline development».

Tid og sted: 23. nov. 2015 13:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog

M.Sc. Jun Yin ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Activity-based financing, primary care capacity, and hospital use among the elderly in Norway.

Tid og sted: 23. nov. 2015 10:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog

M.Sc. Jun Yin ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne:Teori og empiri - hva forklarer spesialisthelsetjenestens beslutninger om utskrivning og reinnleggelse av pasienter?.

Tid og sted: 14. okt. 2015 09:0016:00, Forskningsbygget, Radiumhospitalet

Velkommen til konferanse om livskvalitet og helseøkonomi - metode, forskning og praksis.

Tid og sted: 16. juni 2015 12:15, Runde auditorium (R-105), Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo

M.Sc. Ivan Spehar ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Leadership in Norwegian hospitals: a qualitative study of clinical managers´ pathways, identities, and influence strategies.

Tid og sted: 16. juni 2015 10:15, Runde auditorium (R-105), Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo

M.Sc. Ivan Spehar ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fremtidens klinikkledere i Norge. En diskusjon av; 1) hvilke utviklingstrender som vil kunne påvirke klinikklederens rolle (f.eks. internasjonalisering, nye profesjoner, tverrfaglige team, brukermakt); 2) hvilke tiltak innenfor rekrutteringspraksis og lederutdannelse og – utvikling som vil kunne ruste ledere bedre til fremtidens lederrolle.

Tid og sted: 2. juni 2015 12:00, Blått auditorium (3), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Øyvind Holme ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Flexible sigmoidoscopy screening for colorectal cancer

Tid og sted: 2. juni 2015 10:00, Blått auditorium (3), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Øyvind Holme ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The pro and cons of programmatic and opportunistic screening

Tid og sted: 24. apr. 2015 13:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.sc. Maria Knoph Kvamme ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Economic evaluation of interventions for inflammatory rheumatic joint diseases

Tid og sted: 24. apr. 2015 11:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.sc. Maria Knoph Kvamme ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Principles of economic evaluations in rheumatic disease and the importance of the most relevant comparator to the biologic strategy.

Tid og sted: 11. des. 2014 13:15, Rødt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.phil. Emily Annika Burger ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Effectiveness and Cost-effectiveness of Primary and Secondary Prevention Strategies for Human Papillomavirus (HPV)-related Conditions in Norway

Tid og sted: 11. des. 2014 10:15, Rødt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.phil. Emily Annika Burger ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Can cervical cancer screening be improved in Norway?

Tid og sted: 24. nov. 2014 13:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

M.sc. Torbjørn Wisløff ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Markov models in health economic evaluation. Three Norwegian Applications.

Tid og sted: 24. nov. 2014 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

M.sc. Torbjørn Wisløff ved Institutt for helse og amfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Priority setting in Norwegian health care: Philosophy and Practice

Tid og sted: 4. feb. 2014 13:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.Phil. in Psychology Vilde Hoff Bernstrøm ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Organizational Changes and Sickness Absence in Norwegian Hospitals

Tid og sted: 4. feb. 2014 10:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.Phil. in Psychology Vilde Hoff Bernstrøm ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Faktorer som kan fremme og vanskeliggjøre implementering av organisasjonsendring - i den norske helsetjenesten?